tirsdag den 24. februar 2015

DTU Fødevareinstituttet fastholder vurdering af bisphenol A

Efter at have gransket den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA's nye sundhedsvurdering af bisphenol A, fastholder DTU Fødevareinstituttet sin vurdering af stoffet. Instituttets forskere vurderer, at forbrugere ikke er sikret tilstrækkeligt mod bisphenol A's hormonforstyrrende effekter af den grænse, som EFSA netop har anbefalet. Det kemiske stof bisphenol A, der anvendes i plastemballager og papir, er under mistanke for at have sundhedsskadelige effekter i mennesker. EFSA offentliggjorde i januar 2015 en sundhedsvurdering af stoffet, som siger, at et indtag under 4 mikrogram per kilo kropsvægt per dag ikke udgør en sundhedsrisiko. Tidligere har EFSA vurderet, at grænsen for et såkaldt tolerabelt dagligt indtag, TDI, bør være under eller lig 50 mikrogram per kilo kropsvægt.

DTU Fødevareinstituttet har gransket EFSA's sundhedsvurdering af stoffet for at vurdere de vigtigste konklusioner i rapporten og afklare, om den nye grænse er tilstrækkeligt beskyttende, og om det dermed ændrer instituttets tidligere vurdering af bisphenol A.

EFSA's anbefalede grænse for bisphenol A er for høj
DTU Fødevareinstituttets forskere vurderer, at den nye TDI ikke beskytter tilstrækkeligt mod hormonforstyrrende virkninger af stoffet. Det skyldes blandt andet, at EFSA's beregninger ikke indeholder en passende usikkerhedsfaktor. Desuden vurderer forskerne, at der i fastsættelse af den nye TDI ikke er taget tilstrækkeligt højde for data fra dyreforsøg, der viser effekter på hunners brystvæv, hanners kønsudvikling og hjernens udvikling og funktion.

Ifølge DTU Fødevareinstituttets beregninger skal den nye TDI være 0,7 mikrogram per kilo kropsvægt per dag eller lavere for at være tilstrækkeligt beskyttende mod hormonforstyrrende virkninger. Instituttets vurdering er baseret på de samme studier, som indgår i EFSA's rapport.

"Vi fastholder DTU Fødevareinstituttets tidligere risikovurdering af bisphenol A. Det er vores vurdering, at et tolerabelt indtag af bisphenol A bør ligge lavere end en femtedel af EFSA's anbefalede grænse", siger professor Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet.

Høj eksponering bekymrer
EFSA har vurderet, at blandt mennesker med den højeste eksponering er mænd og kvinder udsat for godt 1 mikrogram bisphenol A per kilogram kropsvægt per dag, mens børn og teenagere udsættes for 1,26-1,45 mikrogram per kilogram kropsvægt om dagen. På den baggrund vurderer EFSA, at indtag af stoffet ikke udgør en sundhedsrisiko, da selv det maksimale indtag er tre til fire gange mindre, end den nye anbefalede grænse.

"Beregnet ud fra DTU Fødevareinstituttets anbefalede TDI kan højt eksponerede mennesker imidlertid være udsat for mere end grænsen for indtag. Indtaget kan både stamme fra mad, kassebonner og kosmetik", siger Ulla Hass.

"Sundhedsrisikoen ved bisphenol A er især bekymrende for højteksponerede mennesker. Det gælder i særdeleshed gravide eller ammende kvinder og børn, som vil være følsomme for eventuelle effekter, der optræder selv ved lave doser af stoffet", tilføjer Ulla Hass.

Hverken EFSA's eller DTU's risikovurdering tager højde for en eventuel øget risiko ved, at bisphenol A er til stede i en kemikaliecocktail med andre miljøkemikalier, der har samme type effekter som bisphenol A. Det betyder, at risikoen i begge tilfælde kan være undervurderet.

Læs mere her

tags: kemi, DTU, miljø,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar