tirsdag den 26. august 2014

Mad gør glad i Nyborg

Ældre i Nyborg Kommune sender kommunens madservice på ældreområdet til tops i ny undersøgelse. God mad giver glade maver i Nyborg Kommune. En ny brugertilfredshedsundersøgelse af madservice på ældreområdet viser, at ældre i eget hjem, på plejecenter og i Madhusets caféer overordnet er meget tilfredse med Madhusets madservice. Rambøll har foretaget undersøgelsen, hvor i alt 514 ældre har været inviteret til at deltage. 80 % har medvirket ved at besvaret spørgsmål enten via spørgeskema, telefoninterview eller personlige interviews.

Stor overordnet tilfredshed
Undersøgelsens resultater viser set, at der er stor overordnet tilfredshed med maden i Nyborg Kommune. Eksempelvis mener 89 % af de adspurgte, at middagsmåltidet er godt eller meget godt, og 88 % mener, at smørrebrødet er godt eller meget godt. Ifølge 80 % af borgere i eget hjem er portionsstørrelserne passende, mens 13 % mener, at de er for store. Smag, konsistens, udseende og variation scorer højt på tværs af de tre borgergrupper; et resultat, der går i god tråd med Madhusets målrettede arbejde med kvalitet og konsistens. I den forbindelse er der bl.a. investeret i to nye ovne, der giver mulighed for at stege kødet mere mørt, så det er lettere at tygge.

Pejlemærker for fremtiden
Madhusets leder Ida Skjold Andersen understreger, at undersøgelsen ikke bevirker, at der nu hviles på laurbærrene: - En undersøgelse som denne giver mulighed for at lytte koncentreret til vores brugere og er med til at sætte pejlemærker for vores fremtidige arbejde. - Et eksempel herpå er, at borgere i eget hjem vurderer variation i maden lavest blandt de tre borgergrupper. Ifølge Ida Skjold Andersen tyder det på, at borgerne ikke kender til de mange valgmuligheder. Derfor vil Madhuset fremadrettet bl.a. sætte fokus på, at borgere får mere information om variation i måltiderne, hvor er f.eks. er ni forskellige hovedretter pr. uge og en variation over ni uger. Derudover sammensættes menuerne efter en sommer- og en vinterplan.

Stor ros til dygtige medarbejdere
Undersøgelsens positive resultater giver anledning til roser fra ældrechef Pia Ulv Helleland: - Det vidner om, at vi har nogle dygtige medarbejdere og ledere i Madhuset, der hver dag leverer god mad. Jeg ved, at de fortløbende har fokus på at forbedre kvalitet og oplevelser omkring måltiderne, og det, kan vi nu se, bærer frugt.

Læs mere her

tags: interview, Nyborg, Rambøll, frugt,

Advarsel til østers– og muslingesamlere i Vadehavet og langs vestkysten op til Ringkøbing fjord

Der er fundet algegift i muslinger indsamlet ca. 25 km vest for Blåvands Huk. Derfor fraråder Fødevarestyrelsen, at man i den kommende tid samler muslinger eller østers i Vadehavet og langs vestkysten op til Ringkøbing fjord. Algegiften, der er fundet i muslingerne, kaldes diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning (DSP). Spiser man muslinger eller østers, der indeholder algegiften, kan det give både diarré og opkast.

Selvom de giftige muslinger er indsamlet langt fra kysten, er det dog ikke til at sige, hvor udbredt algegiften er. Derfor frarådes det, at man samler muslinger eller østers i Vadehavet den kommende tid.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside (se link nedenfor) findes en række gode råd til private, som samler muslinger, herunder østers. Her kan man også følge med i, hvor og hvornår det igen er sikkert at samle muslinger og østers i Vadehavet.

Alle muslinger, der sælges i Danmark, bliver testet for algegift. Det er derfor forsat sikkert at købe muslinger i butikkerne.

Læs mere her

tags: Danmark, Ringkøbing, Fødevarestyrelsen,

søndag den 24. august 2014

Fakta om listeria i fødevarer

Listeriabakterier findes overalt i naturen og på alle rå fødevarer i et vist omfang. Kun ganske få ellers raske mennesker bliver syge af bakterien, men for personer med et svækket immunforsvar er dødeligheden ved sygdom høj. DTU Fødevareinstituttet har samlet den eksisterende viden om risici ved listeria i fødevarer. Hvad er listeria
Listeria er en bakterie, som findes overalt i naturen og på alle rå fødevarer i et vist omfang. Listeria er i stand til at vokse ned til omkring frysepunktet og kan derfor være en risiko i kølede fødevarer.

Listeria kan særligt være et problem i fødevarer med lang holdbarhed såsom bløde oste, skiveskåret pålæg, koldrøget fisk og gravad fisk – spiseklare produkter som af og til har vist sig at indeholde bakterien, og produkter der har givet anledning til sygdomsudbrud.

Hvem er listeriabakterier en risiko for
Alle kan blive syge af listeriabakterier. Men kun ganske få mennesker, der normalt er ved godt helbred, bliver syge af bakterien - de vil sædvanligvis få en mild influenzalignende infektion.

Sygdommen, listeriose, rammer oftest personer, der i forvejen har et svækket immunforsvar (fx på grund af kræft eller HIV/AIDS) og ældre mennesker. Bakterien kan også få gravide kvinder til at abortere, eller forårsage sygdom eller død i det nyfødte barn. Sygdommen kan føre til livstruende infektioner som blodforgiftning eller meningitis, og dødeligheden er cirka 25%.

Hvad kan forbrugere gøre for at undgå listeriabakterier
Som forbruger skal man sikre, at temperaturen i ens køleskab højst er 5 grader. Selvom listeria stadig kan vokse ved lav temperatur, vokser de betydeligt langsommere end ved højere temperatur. Dernæst skal man sørge for at smide mad ud, når holdbarhedstiden er udløbet. Varer mærket med "mindst holdbar til" kan man spise efter datoens udløb, hvis de virker okay. Er varerne derimod mærket med "sidste anvendelsesdato", skal de smides ud efter datoens udløb.

Hvad kan industrien gøre for at undgå problemer med listeriabakterier
Listeria udgør en betydelig udfordring for fødevareindustrien, fordi den – modsat de fleste andre bakterier – kan vokse ved lav temperatur og tåler udtørring. Netop derfor kan den etablere sig i fødevare-produktionsmiljøet.

EU har fastsat grænseværdier for, hvor mange listeriabakterier forskellige produkter må indeholde. Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at disse grænseværdier bliver overholdt. Hvis grænseværdierne overholdes, har den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, konkluderet, at risikoen for sygdom vil være meget lille.

Producenter, der fremstiller spiseklare produkter, skal i forbindelse med egenkontrol tage prøver for listeriabakterier både i selve produkterne og i produktionsmiljøet. Det sker for at sikre, at produkter fremstillet i overensstemmelse med virksomhedens fødevaresikkerhedsplaner holder sig inden for grænseværdierne for listeria. Fødevarestyrelsen udtager også prøver til kontrol.

Der er flere eksempler på fødevarevirksomheder, som har haft problemer med listeria i produktionen, fordi deres skæresystemer ikke er blevet gjort tilstrækkeligt rent. Ny forskning tyder på, at man kan bruge nye materialer i skæresystemerne, som vil gøre rengøring nemmere. Forskning har også påvist nye metoder til at fjerne bakterier fra overflader.

Hvordan spores kilden til et udbrud
I arbejdet med at spore årsagen til fødevarebårne sygdomsudbrud er det afgørende, at man hurtigt og præcist kan identificere og type de bakterier, der gør mennesker syge. DTU Fødevareinstituttet har derfor sammen med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen sat et pilotprojekt i gang, hvor forskere afprøver en ny metode til at opklaring af fødevarebårne udbrud. Metoden hedder fuldgenomsekventering og går ud på at kortlægge hele bakteriens DNA.

Statens Serum Institut har siden september 2013 undersøgt alle listeriabakterie-prøver fra patienter ved hjælp af den nye metode. Siden juni 2014 er listeriabakterier fra fødevarer, der er indsamlet af Fødevarestyrelsen ved virksomhedsbesøg, også blevet undersøgt med fuldgenomsekventering.

Den nye metode er årsagen til, at det i juli 2014 lykkedes at påvise den samme listeriabakterie i et parti rullepølse som hos personer, der havde fået en listeriainfektion.

Erfaringerne fra projektet vil blive brugt til at styrke strategien for typning af bakterier, overvågningen af fødevarebårne sygdomme og udbrudseftersporing.

Hvad er DTU Fødevareinstituttets rådgivningsrolle
Det er vigtigt at have en systematisk og videnskabelig tilgang til at håndtere listeria i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet rådgiver Fødevarestyrelsen på dette punkt, og instituttet har blandt andet:

bidraget til at udvikle redskaber til udregning af holdbarhedstider i spiseklare produkter med særlig fokus på vækst af listeria ydet faglig rådgivning i forbindelse med Fødevarestyrelsens undersøgelser af forekomsten af listeria i den danske fødevareproduktion deltaget i EFSA's arbejdsgruppe, der designede en europæisk base-line undersøgelse af listeriaforekomst i fødevarer ydet faglig bistand til Fødevarestyrelsen i forbindelse med diskussioner og fastsættelser af mikrobiologiske kriterier for listeria i spiseklare fødevarer i EU og Codex Alimentarius.

DTU Fødevareinstituttet er desuden med i Den Centrale Udbrudsgruppe – et samarbejde mellem Statens Serum Institut, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen. Den tværinstitutionelle ekspertgruppe har til opgave at påvise, opspore og standse fødevarebårne sygdomsudbrud. Det var gennem Den Centrale Udbrudsgruppes arbejde, at smittekilden i listeriasagen i juli 2014 blev sporet.

Læs mere her

tags: euro, 2013, EU, infektion, virksomhed, overvågning, DTU, bakterie, Fødevarestyrelsen, videnskab, strategi, pilotprojekt, mikrobiologi, miljø, Forskning, 2014, DNA, sygdom, helbred,

lørdag den 23. august 2014

2 for 1 - tous au restaurant i Frankrig fra den 22. til den 28. september 2014.

Den kulinariske passion er fælles for gæster og kokke. Sidstnævnte har viet deres professionelle liv hertil og de førstnævnte bruger meget tid på at tale herom. Enhver franskmand er en lille gastronom og for nogle bliver det en besættelse. Det er jo heller ikke underligt for et land hvis gastronomi er på UNESCO's verdensarvsliste. Arrangementet blev startet for første gang i 2010 på initiativ af Chef Alain Ducasse og Laurent Plantier, og i dag er Tous au Restaurant "Din gæst er vores gæst", blevet DET årlige rendez-vous mellem gæster og restauranter !

I år fejres "Tous au restaurant" fra den 22. til den 28. september 2014 og med i ordningen er flere gengangere.

Anne-Sophie Pic fra Maison Pic i Valence siger om arrangementet : "Mad er til for at blive delt. 'Tous au restaurant' er en fantastisk mulighed for at byde gæster indenfor som muligvis aldrig ville være kommet".

Hvert år deltager omkring 1.000 restauranter i Frankrig og cirka 400.000 går ud og nyder en special menu med en gæst i den valgte uge.

Nysgerrighed er ikke en dårlig egenskab. Det er den der får os til at besøge en ny restaurant, der får os til at smage det der ligger på sidemandens tallerken. Det er dén der forbavser vore smagsløg og bringer os nye smage og konsistenser.

Gennemsnitlig koster en menu 36 € til frokost og 48 € til aften (for to personer)

HUSK OGSÅ : Fête de la Gastronomie løber af stablen i weekenden 26. til 28. september 2014

Læs mere her

tags: 2010, restaurant, Frankrig, UNESCO, 2014,

fredag den 22. august 2014

Del din mad med naboen - Socialt eksperiment i Københavns Lufthavn

Der er både fokus på den nyskabende gourmetmad, og den sociale oplevelse, når pop-up restauranten HALLO HELLO slår dørene op i Københavns Lufthavn den 19. august. Med den originale kokke-duo I'm a KOMBO bag roret, forandres dit verdensbillede for en kort stund, og måske på sigt, gennem smag, fantasi og dialog. Fra den 19. august til 14. september kan de rejsende i Københavns Lufthavn få en gastronomisk og social oplevelse ud over det sædvanlige. Som en del af madfestivallen Copenhagen Cooking slår Københavns Lufthavn nemlig dørene op til en specialdesignet pop-up-restaurant med navnet HALLO HELLO. Iværksætterne Lasse Askov og Bo Lindegaard fra I'm a KOMBO byder på en ekstraordinær madoplevelse med fokus på dialog, hvor de rejsende bliver udfordret til at dele en unik treretters menu med en fremmed.

"Social dining er gået fra at være det lidt indspiste, elitære fænomen til nu at blive en gastro-tendens, som de fleste kan få adgang til. Ligesom den gang det nordiske køkken kom frem – der var det kun Noma. I dag kan du købe nordiske specialiteter på lige fod med italienske skinker og franske vine. Københavns Lufthavn stiller sig forrest i køen og vil gerne dele de gode social dining oplevelser med sine besøgende og give dem noget at skrive hjem om. Faktisk ved vi, at mere end hver anden rejser alene, når de rejser, hvilket giver os en unik mulighed for at give disse mennesker en oplevelse som de kan dele med en fremmed og tage med sig hjem " siger Karen Bender, E-Commerce & Marketing Director, Københavns Lufthavn.

"Det er rigtig vigtigt for os at kunne tilbyde varierende gastronomioplevelser, så der er noget for enhver smag og pengepung. Derfor har vi et bredt udvalg af cafeer og restauranter, og vi er også altid på udkig efter muligheder for at give de rejsende en uventet gastronomisk oplevelse. Det har vi muligheden for nu, hvor pop-up restauranten HALLO HELLO byder på en unik madoplevelse af en særlig social karakter," fortsætter Karen Bender.

Den mobile dessert
"Målet er at skabe dialog mellem to rejsende, som umiddelbart ellers aldrig ville have talt sammen. Det gør vi ved at servere en fælles spiseoplevelse, hvor fremmede rejsende mødes og spiser sammen. Forhåbentlig vil de bære denne stemning med sig om bord på flyet og tage oplevelsen med sig på deres rejse ud i verden," siger Lasse Askov og Bo Lindegaard fra I'm a KOMBO.

HALLO HELLO serverer en tre-retters menu med fokus på årstidens råvarer. Der vil være en kødmenu og en fiskemenu at vælge mellem. Menuen byder både på en skum af muslinger, popcorn og mange flere smagsoverraskelser . Restauranten er indrettet således, at gæsterne skal dele et bord, hvor bakken, tjeneren kommer med, både fungerer som bakke og bordplade med plads til ting gæsterne skal dele. Den sidste ret serveres i en goodiebag, som gæsten kan tage med om bord i et fly, et tog eller lign. og dele den med sin sidemand.

Læs mere om CPH Cooking – HALLO HELLO på www.cph.dk og følg med på Facebook og Instagram fra den 20. august. #HalloHello

Fakta om HALLO HELLO by I'm a KOMBO:
Lasse Askov og Bo Lindegaard driver social dining konceptet I'm a KOMBO på fjerde år. Igennem disse år har de lavet det ene spændende koncept efter det andet, alle med primær fokus på maden og oplevelsen af at spise denne.

Pop-up-restauranten HALLO HELLO drives af SSP og I'm a KOMBO, og vil fra d. 19. august til 14. september servere en madoplevelse ud over det sædvanlige. SSP er Food & Beverage operatør og driver bl.a. også restauranterne Le Sommerliér, MASH, O'Learys og Foodmarket samt Baresso og WHSmith butikkerne i Københavns Lufthavn.

HALLO HELLO har i perioden åbent dagligt fra kl. 11:30 til kl. 20:30.
HALLO HELLOs menu er en sammensat anretning, bestående af tre mindre retter – en forret, en hovedret og en dessert. Hvor desserten er en goodiebag to go. Menuen komponeres af kokkene fra I'm a KOMBO Lasse Askov og Bo Lindegaard.

En menu hos HALLO HELLO koster DKK 250, og alle drikkevarer koster DKK 50, uanset hvad du vælger.
Din værtinde passer på din taske i indgangen, mens du nyder de første to retter i restaurantens spændende omgivelser

HALLO HELLO er placeret umiddelbart uden for Tax Free efter sikkerhedstjekket. Der er kun adgang for rejsende i restauranten.

Bordbestilling foregår via e-mail til- richardt.landgreen@ssp.dk

Læs mere her

tags: København, restaurant, Facebook, LO, råvarer, Københavns Lufthavn, penge, Fakta,

tirsdag den 19. august 2014

Fødevaresikkerheden i Danmark er generelt meget høj

Lande med et effektivt overvågningssystem har helt naturligt større sandsynlighed for at påvise flere tilfælde af sygdom. Det er derfor ikke muligt at sammenligne forekomsten af fødebårne sygdomstilfælde hos mennesker fra forskellige europæiske lande, som det er gjort i medierne i dag. Danmark er internationalt kendt for at have en høj fødevaresikkerhed. Medierne citerer den 15. august 2014 en rapport fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, om forekomsten af zoonoser hos mennesker og i fødevarer fra 2012. Zoonoser er sygdomme, som kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Medierne udtaler i den forbindelse, at Danmark har en dårlig placering i Europa, når det gælder sygdomstilfælde hos mennesker forårsaget af listeria, salmonella eller campylobacter.

Antallet af registrerede sygdomstilfælde hos mennesker i Danmark afspejler imidlertid ikke fødevaresikkerheden i Danmark. Det er kendt, at cirka halvdelen af patienter med salmonella har taget deres infektion med hjem fra udlandet, mens det er tilfældet for cirka en tredjedel af campylobactertilfældene.

EFSA gør i sin rapport også opmærksom på, at resultaterne for sygdom hos mennesker ikke er sammenlignelige.

"Landene i EU har meget forskellige systemer for påvisning og rapportering af fødevarebårne sygdomme hos mennesker. Det betyder, at man ikke på grundlag af rapporten kan sammenligne niveauet af fødevarebårne sygdomme i for eksempel Danmark og Bulgarien", siger specialkonsulent Birgitte Helwigh fra DTU Fødevareinstituttet.

DTU Fødevareinstituttet kan således ikke genkende billedet af, at fødevaresikkerheden i Danmark skulle være blandt de dårligste i Europa. Tværtimod.

"Når vi ser på hvilke lande, der har brugt videnskabelige metoder til effektivt at bekæmpe fødevarebårne sygdomme, så ligger Danmark i toppen," udtaler institutdirektør Jørgen Schlundt fra DTU Fødevareinstituttet.

"Mange lande i verden vender blikket mod Danmark for at lære af, hvordan myndigheder, forskere og industri i samarbejde gennem de sidste 20 år markant har forbedret fødevaresikkerheden. Det har fx resulteret i, at danskproducerede æg i dag er salmonellafri," tilføjer han.

Danmark har gennem denne målrettede indsats i fødevareproduktionen markant reduceret antallet af sygdomstilfælde hos mennesker forårsaget af salmonella. Faktisk nåede antallet af danskere, der er smittet med salmonella et historisk lavt niveau i 2013 med 1.136 tilfælde hvoraf 52% blev smittet i udlandet. Antallet af syge var 77% lavere end i 1997, da der blev registreret flest salmonella smittede.

Det samme gælder resistente bakterier i fødevarer. Overvågningen viser, at dansk kød indeholder færre resistente bakterier end kød fra andre lande. Disse indsatser er alle gennemført i et tæt samarbejde mellem industrien, myndighederne og forskningsinstitutioner.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, Europa, direktør, 2013, EU, udland, infektion, 2012, overvågning, DTU, bakterie, videnskab, Bulgarien, 2014, sygdom,

onsdag den 13. august 2014

Advarsel mod produkter med listeria

Myndighederne efterforsker i øjeblikket et udbrud af listeria i Danmark. Udbruddet har resulteret i dødsfald. Fødevarestyrelsen mener at have fundet hovedsmittekilden til udbruddet. Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevareinstituttet DTU sporet et igangværende udbrud af fødevarebakterien listeria i Danmark.

Fødevarestyrelsen mener at have fundet hovedsmittekilden til udbruddet, og arbejder med alle til rådighed stående midler på at få udbruddet stoppet.

Hovedsmittekilden er blevet fundet hos fødevarevirksomheden Jørn A. Rullepølser A/S i Hedehusene. Virksomheden er derfor blevet lukket, og alle dens produkter er ved at blive trukket tilbage.

Jørn A. Rullepølser A/S har leveret produkter til andre virksomheder. Fødevarestyrelsen arbejder i øjeblikket på at finde ud af, hvilke navngivne produkter det drejer sig om.

Denne side vil løbende blive opdateret med disse produkter.

Tidslinje
26. juni 2014 blev Fødevarestyrelsen informeret af Statens Serum Institut om, at der kunne være et listeria-udbrud under opsejling. Kilden var ukendt.

Efterfølgende har Fødevarestyrelsen efterforsket udbruddet for at lokalisere kilden.

11. august 2014 blev det fastslået, at hovedsmittekilden til listeria-udbruddet stammer fra fødevarevirksomheden Jørn A. Rullepølser A/S. Virksomheden blev straks lukket, og en tilbagetrækning af produkter fra aftagervirksomheder begyndte.

Læs mere om listeria-udbruddet på SSI.dk.

Fakta
Listeria er udbredt i jorden, på planter, i spildevand, i tarmen hos dyr og mennesker og i produktionsmiljøer.

Bakterien kan forekomme i en lang række almindelige fødevarer. Det gælder især rå fødevarer, men det kan også være varmebehandlede fødevarer, der har fået bakterierne tilført efter varmebehandlingen.

Sygdommen listeriose, som kommer af listeria, og som oftest rammer ældre eller svagelige, er forholdsvis sjælden sammenlignet med fx salmonellose, men til gengæld er listeriose en alvorlig og livstruende sygdom.

Siden 2006 har antallet af syge af listeria ligget mellem 50 og 60 med det højeste antal i 2009, hvor 100 blev syge.

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, jorden, virksomhed, 2006, DTU, bakterie, Fødevarestyrelsen, miljø, 2014, Fakta, sygdom,

tirsdag den 12. august 2014

Lektor Thomas Skov har fået forskerpris fra H.K.H Prinsgemalens Fond

H.K.H Prinsgemalens Fond har uddelt årets forskerpris til lektor Thomas Skov, som er stærkt engageret i BIOPRO - et partnerskab mellem universiteter og virksomheder Dette år blev ikke som sædvanligt for lektor Thomas Skov fra Københavns Universitet. For nylig satte han kursen mod Fredensborg Slot for at få overrakt "forskerprisen" fra H.K.H Prinsgemalens Fond.

Thomas Skov, der bor i Virum, har fået prisen for sin internationalt anerkendte og anvendelsesorienterede forskning inden for kemometri, der er en metode til at hente brugbar information ud af enorme mængder data.

Prismodtagerens forskning er især rettet mod anvendelse i industrien, hvor han bl.a. har udviklet brugervenlige matematiske værktøjer, der i dag anvendes af danske fødevarevirksomheder som Chr. Hansen og Arla Foods.

Aktiv i offentlig-privat bioteksamarbejde
Thomas Skov er også en af aktørerne på KU, som står bag forskningen i partnerskabet BIOPRO, der ledes af investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA. BIOPRO er dannet i februar 2013 mellem Københavns Universitet (KU), Institut for Kemiteknik, DTU og en række globalt markedsførende biotek-virksomheder, der har et tæt samarbejde omkring at skabe innovative løsninger, som kan gøre biotek-produktionen mere konkurrencedygtig.

BIOPRO er sponsoreret af Region Sjælland, den Europæiske Regionale Udviklings Fond (ERDF) og partnerne, der tæller Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, CP Kelco samt Chr. Hansen. På universiteterne er partnerne CAPEC-PROCESS Center på DTU Kemiteknik og Institut for Fødevarevidenskab på KU.

Bedre kvalitet i sydafrikansk vin
Thomas Skovs forskning strækker sig dog også uden for landets grænser. Han er således en af initiativtagerne til et uddannelses- og forskningssamarbejde med Stellenbosch Universitet i Sydafrika omkring omsætningen af kemiske forbindelser i vin samt optimering og analyse af vinaroma. Samarbejdet har været en afgørende faktor for, at forskere i Sydafrika gennem kemometri har kunnet øge viden, kvalitet og udbytte af deres produktion.

Læs mere her

tags: København, Sydafrika, uddannelse, Sjælland, 2013, Arla, omsætning, virksomhed, Novo Nordisk, kemi, DTU, DONG, videnskab, konkurrence, Arla Foods, Novozymes, værktøj, Københavns Universitet,

torsdag den 7. august 2014

Ny webshop sætter mere smag på livet

Spændende krydderier, tørrede blomsterblade, olier, boullioner og sjove ting til picnickurven. Spiceit.dk er et univers af smagfulde produkter, der gør madoplevelser både bedre og sjovere. Bag den nye webshop står et århusiansk ægtepar med passion for mad og råvarer lidt ud over det sædvanlige. Kryddersmør med lavendel, marengskys med tørrede rosenblade og den nemme smutvej til pulled pork. Spice It er ikke blot en ny webshop med lækre og anderledes produkter til køkkenet – det er også et univers fyldt med inspiration til nye smagsoplevelser.
Bag Spice It står Nils og Dorte Lehner Weiling – et århusiansk ægtepar med stor kærlighed til mad og gode råvarer.

"Vi elsker at lave og spise god mad og savnede selv rigtig gode krydderier og anderledes pift i vores madlavning. Derfor har vi fundet frem til nogle skønne krydderier og alternative produkter, der er med til at booste smagsoplevelsen – og dem vil vi gerne dele med andre madglade mennesker, " fortæller Dorte Lehner Weiling.

Det må gerne være sjovt at lave god mad
Ud over krydderier og nytænkte smagspift i form af eksempelvis tørrede bær og blomster byder Spice It også på eksklusivt køkkengrej og finurlige produkter til picnickurven.

"Vi er en familie med fem hjemmeboende børn, så selvom vi brænder for mad af god kvalitet, er det også vigtigt, at produkterne er praktiske og sjove. Som eksempelvis frysetørrede havtornstykker, der kan pifte morgenmaden på et øjeblik, eller god hvidvin på dåse – lige til at tage med på skovturen," siger Dorte Lehner Weiling.

På Spiceit.dk kombineres produkterne med gode råd til, hvordan de bruges, og hver måned er der nye, sæsonaktuelle opskrifter at finde på hjemmesiden.

"Det er både nemt og sjovt at sætte mere smag på maden, og med Spice It håber vi, at vi kan være med til at give danskerne nye smagsoplevelser og større madglæde," lyder det fra Nils Lehner.

Ægteparret udvælger løbende nye, spændende produkter fra danske og udenlandske leverandører. Kig forbi Spiceit.dk og bliv inspireret.

---

Kryddersmør med lavendel og timian

• 200 g saltet blødt smør
• 2 tsk tørret lavendel
• 1 tsk tørret timian
• 2 tsk frisk finthakket timian
• 2 fed hvidløg
• Salt og peber

Rør smørret sammen med hvidløg og krydderurter og smag til med salt og peber. Kom blandingen på et stykke bagepapir og rul det forsigtigt sammen til en rulle. Læg det på køl i minimum 3 timer. Inden servering tages smørret ud og skæres i skiver. Meget velegnet på en bøf, til nye kartofler eller som et nyt twist til dine majskolber.

Læs mere her

tags: råvarer, krydderi, hvidløg, krydderurter,

onsdag den 6. august 2014

Derfor er nogle æg svære at pille

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor skallen let glider af nogle æg, mens andre er næsten umulige at pille Det forklarer DTU Fødevareinstituttet kort om i Klog på 2 minutter i Søndagsavisen. Der skal ikke kun fingersnilde til for at pille et kogt æg, så det bliver pænt at se på. Æggets alder har også stor betydning for, hvor nemt skallen slipper sit tag.

Lag på lag
Et æg består af en masse lag. Processen med at danne ægget starter i hønens æggeleder. Her sker der en gradvis opbygning ved at lag på lag bliver lagt på: Først ægcellen og derefter lag på lag af blomme og senere lag på lag af hvide. De forskellige hinder bliver lagt på, når det er tid til det. Til sidst dannes æggeskallen. De forskellige lag er mest tydelige i et helt nylagt æg og kan ofte ses klart, når man piller et frisk æg.

Gamle æg er mest medgørlige
Med tiden vil der sive CO2 ud af ægget. Det medfører, at pH-værdien i ægget stiger, og den proces får skalhinden og dermed skallen til at slippe lettere. Et æg, der er en uge gammelt, er altså lettere at pille end et helt nylagt et af slagsen.

Rul dit æg
Ægget afslører for øvrigt sin alder på en anden måde: Når ægget bliver ældre, vil hviden begynde at hænge mindre sammen, og blommen vil flytte sig væk fra centrum og ud mod skallen, som den til sidst lægger sig helt op ad. Et gammelt husmoderråd siger forresten, at man nemmest piller et æg, ved først at rulle det kogte, afkølede æg på et bord, så hele skallen knækker i små stykker.

Læs mere her

tags: DTU,

tirsdag den 5. august 2014

Kendt kok fra Mission Chinese Food SF starter ny restaurant: København får den første smagsprøve

Med hjælp fra sine københavnske venner vil Jesse Koide introducere og lancere sit nye koncept, Pink Zebra SF, som en pop-up i København inden han permanent åbner op i San Francisco til Oktober. I samarbejde med venner, vil den tidligere køkkenchef på Mission Chinese SF, Jesse Koide, komme til København, for at give en forsmag og lancere hans kommende projekt Pink Zebra SF. For at det kunne lade sig gøre har han involveret Mikkeller Beer og den kreative duo Chinorocks X Joachim7inch.

"Jesse er en vanvittig dygtig kok, som vi kender fra et tidligere samarbejde. Da han luftede tanken om at komme til København og lave mad til et par dage, havde vi ingen idé om at han kunne tænke sig at at starte sit eget. Så vi ringede til Jonathan (Chinorocks) for at høre om det var noget vi kunne gøre noget ved, og før du ved af det, har Jesse en verdenspremiere på sit koncept i vores by, før han han åbner op permanent i San Francisco."
siger Mikkel Bjerg-Borgsøe grundlægger af Mikkeller.

"Fra det øjeblik Mikkeller drengene kontakter os, vidste vi det ville været et fantastisk projekt. At kunne give Jesse rammerne til at præsentere Pink Zebra SF og være med til at give københavnerne, endnu en unik gastronomisk oplevelse, skulle vi selvfølgelig være en del af. Det har været så positiv en oplevelse at det stadig kommer bag på mig hvad vi har udrettet på så kort tid, for at få det til at gå op i en højere enhed," siger Jonathan Soriano (Chinorocks)
 
Det er ikke tilfældigt at Jesse og hans venner har valgt at læge premieren på hans restaurant i København og på de valgte datoer. MAD Symposium og Copenhagen Cooking tiltrækker en masse mad turister, journalister og generelt folk fra branchen i den periode.

"Som en del af Mission Chinese Food, havde jeg en vidunderlig oplevelse da jeg lavede personale mad sidste år til MAD Symposium (2013). Ikke mange får muligheden for at åbne deres koncept på tværs af kontinenter som denne. Så, ja, jeg er temmelig spændt og taknemmelig over, at jeg har fået denne mulighed. "Siger Jesse Koide

Menu, booking og sted
Pink Zebra SF CPH Pop-up overtager Bento Izakaya lokaler i Helgolandsgade på Vesterbro fra den 18-23 august 2014. Fredag og lørdag vil der være en sen drunkenstyle walk in menu.

Jesse Koide's eventyrlige mad er et japansk middelhavs fusions køkken som vil blive præsenteret som en 5 retters menu parret med øl fra Mikkeller Beer.

Prisen for denne menu er 600 DKK pr person og billetter kan købes på www.pinkzebrasf.com. 

Fakta – Pink Zebra SF har fået navnet efter det pandebånd (pink zebra camouflage) som har været Jesse's signatur look i de mange år han har lavet mad.

Læs mere her

tags: billetter, København, restaurant, 2013, Vesterbro, SF, rock, kreativ, journalist, 2014, Fakta,