torsdag den 8. september 2016

Antioxidanter i blæretang kan give fødevarer bedre smag


Blæretang fra danske farvande indeholder antioxidanter, som effektivt kan forhindre at fedtstoffer i en række produkter bliver harske, hvilket kan give en ubehagelig smag og lugt. Det viser et ph.d.-studie fra DTU Fødevareinstituttet. Mere forskning i antioxidanternes struktur og virkning er dog nødvendig, før fødevare-, kosmetik- og medicinalindustrien kan tage dem i brug.For nogle er tang noget, som kan gøre en tur på stranden til en ildelugtende oplevelse. Den blæretang, som skyller op på de danske kyster, kan dog i fremtiden vise sig at være særdeles brugbar. Den kan hjælpe med at give fødevarer en bedre smag eller forlænge både fødevarers og ansigtscremers holdbarhed.

Antioxidanter i blæretangen er nemlig effektive til at forhindre harskning af fedtstoffer i fødevare- og hudplejeprodukter, som sker når luftens ilt oxiderer de umættede fedtsyrer, hvilket f.eks. i fødevarer kan give en ubehagelig afsmag. Antioxidanterne er desuden multifunktionelle og kan dermed – i modsætning til mange syntetiske antioxidanter – bruges i en række produkter.

Det har Ditte Baun Hermund påvist i sit ph.d.-studie ved DTU Fødevareinstituttet. Hendes arbejde har bl.a. vist, at antioxidanter kan forhindre harskning af fiskeolier, der tilsættes berigede fødevarer som f.eks. müslibarer.

Studiet har også åbnet muligheden for brug af miljøvenlige metoder til udvinding af antioxidanterne., Varmt vand under højt tryk er med succes brugt til at trække antioxidanter ud af tangen. Acetone eller ethanol, som tidligere været brugt til udvinding, viser studiet også er meget effektive i forhold til blæretang.

Mere forskning nødvendig
Arbejdet har bidraget med central basisviden, som er nødvendig for fremtidig udvikling af naturlige konserverende antioxidanter til gavn for både fødevare-, kosmetik- og medicinalindustrien.

Der er dog brug for mere forskning i antioxidanternes struktur og virkning, før industrien vil kunne tage dem i brug. Før der kan opnås tilladelse til brug i f.eks. fødevarer, skal de bl.a. undersøges for eventuelle skadelige virkninger. Det er også nødvendigt at videreudvikle udvindingsmetoderne, så de kan bruges i industriel skala og ikke blot i et laboratorie.

En udenlandsk virksomhed har allerede vist interesse for at udvinde antioxidanter fra blæretang og har haft en indledende snak med DTU Fødevareinstituttet om et samarbejde.

Læs mere her

tags: medicin, virksomhed, DTU, miljøvenlig, miljø, fedtsyre, fiskeolie,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar