tirsdag den 24. marts 2015

Mættet fedt i passende mængder

Der er videnskabeligt belæg for, at det mættede fedt i danskernes kost bør byttes ud med det sunde fedt. Som kommentar til debatten om, hvorvidt mættet fedt er ven eller fjende, fremlægger DTU Fødevareinstituttet den videnskabelige baggrund for at indtage mættet fedt i passende mængder. Ifølge de nyeste tal om danskernes kostvaner spiser danskerne for meget mættet fedt i forhold til de officielle anbefalinger. Danskere kan opnå en sundere fedsyresammensætning ved at bytte rundt på nogle af de fødevarer, de spiser.

Det mættede fedt i kosten kommer fra langt de fleste fødevaregrupper, men de største kilder er: fedtstoffer, herunder smør og blandingsprodukter, mælkeprodukter inklusiv ost, samt kød.

Ifølge kostrådene ville fedtsyrebalancen blive sundere ved at bytte noget af det animalske fedt ud med vegetabilsk fedt, fx skifte smørret ud med planteolier som raps- og olivenolie, erstatte fede mejeriprodukter med de fedtfattige, bytte fedt kød ud med magert kød og fisk, og skifte hvidt brød med fiberrige fuldkornsprodukter. Visse grøntsager og nødder bidrager også til en sund fedtsyresammensætning.

Anbefalinger uændrede
Der har været debat om, hvorvidt der er forskel på det mættede fedt, vi får fra forskellige fødevarer. Enkelte studier peger på, at mættet fedt fra forskellige fødevarer påvirker risikofaktorer i forskellig retning, men samlet set giver forskningen imidlertid ikke anledning til på nuværende tidspunkt at ændre i de officielle kostanbefalinger. Der forskes løbende i betydningen af, hvilke fødevaregrupper det mættede fedt kommer fra og fedtets samspil med de øvrige stoffer i fødevarerne.

Læs mere her

tags: mælkeprodukter, DTU, videnskab, mejeriprodukter, fedtsyre,

onsdag den 18. marts 2015

Videnskab bag råd om at spise mindre mættet fedt

Der er fortsat tilstrækkelig og solid videnskabelig dokumentation for rådet om at begrænse indtaget af mættet fedt. De seneste undersøgelser af sammenhængen mellem indtag af mættet fedt og hjertekarsygdomme og diabetes ændrer ikke på den konklusion, fastslår DTU Fødevareinstituttet. DTU Fødevareinstituttet har den 12. marts 2015 præsenteret resultaterne af en ny stor undersøgelse af danskernes kostvaner 2011-13. En af konklusionerne er, at danskerne spiser for meget mættet fedt målt i forhold til, hvad der er sundhedsmæssigt anbefalelsesværdigt. Det understøtter kostrådet om netop at skære ned på det mættede fedt.

Undersøgelsens konklusion har rejst debat i medierne og nogle forskerkredse, hvor argumentet er, at det videnskabelige grundlag for at advare mod mættet fedt er væk.

"Det er ikke korrekt. Der er solid videnskabelig dokumentation bag rådet om at spise mindre mættet fedt," påpeger kontorchef Gitte Gross fra DTU Fødevareinstituttet.

Anbefalinger for mættet fedt
Anbefalingen for indtaget af mættet fedt bygger på de Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012 (NNR 2012), som er baseret på en gennemgang af den samlede dokumentation for sammenhængen mellem fødevareindtag og risiko for livsstilsrelaterede sygdomme.

Det betyder, at alle videnskabelige undersøgelser af en ordentlig kvalitet er vurderet, uanset om de viser positive eller negative – eller ingen – sammenhænge. Kun de overbevisende eller sandsynlige årsagssammenhænge mellem indtag af fødevarer og risiko for udvikling af sygdomme er inkluderet. På denne baggrund vurderes den samlede videnskabelige styrke bag en anbefaling.

For de mættede fedtsyrers vedkommende er der fundet en overbevisende videnskabelig baggrund. Dels for, at blodets indhold af det skadelige kolesterol falder. Dels for at risikoen for hjertekarsygdom kan nedbringes, hvis man udskifter de mættede fedtsyrer med polyumættede fedtsyrer, således at indtaget af mættet fedt udgør mindre end 10% af den energi, vi får fra mad og drikke.

Den anbefaling er på linje med de nationale anbefalinger i en lang række Europæiske lande og USA samt fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Nye undersøgelser sår tvivl om farlighed af mættet fedt
Inden for de seneste år har videnskabelig litteratur stillet spørgsmålstegn ved farligheden af det mættede fedt. Det er den litteratur, som nogle forskere nu henviser til. Imidlertid er disse undersøgelser ikke af en tilstrækkelig overbevisende karakter til at ændre de nuværende anbefalinger.

Intet tilstrækkeligt nyt grundlag for at ændre kostråd
Der er international konsensus bag den videnskabelige baggrund for anbefalingen om at nedbringe indtaget af mættet fedt ved at udskifte noget af det mættede fedt med polyumættet. I praksis er der tale om at spise mindre af fødevarer med et højt indhold af mættet fedt og bytte ud med fødevarer, der indeholder umættede fedtsyrer.

Den nyere forskning vedrørende mættet fedt - primært fra mælkeprodukter - giver ikke anledning til at ændre på disse anbefalinger.

"Det er vigtigt, at nye teorier og forskningsresultater hele tiden kommer, som udvider og indimellem udfordrer den hidtidige viden. Erfaringen viser bare også, at ikke alle resultater holder, når de undersøges nærmere. Først når evidensen er solid nok, giver det grund til at revidere anbefalinger og kostråd," slutter Gitte Gross.

Fakta om nyere undersøgelser

Nye undersøgelser, som sår tvivl om farlighed af mættet fedt:
- En meta-analyse med store befolkningsundersøgelser (2010) kunne ikke påvise en direkte sammenhæng mellem mættede fedtsyrer og hjertekarsygdom. Undersøgelsen er af diskutabel videnskabelig kvalitet
- En ny oversigtsartikel (2015) over sammenhængen mellem ost og risiko for hjerte-karsygdom viser både øget og nedsat risiko i de refererede befolkningsundersøgelser, samt at interventionsstudier med ost sammenlignet med smør ikke påviser en skadelig effekt på blodets indhold af kolesterol. Der nævnes ikke studier, der sammenligner mager og fed ost fremfor alene at sammenligne med smør.

Nye undersøgelser, som understøtter de hidtidige vurderinger:
- To meta-analyser (2009,2010) viser en positiv effekt ved at udskifte mættet fedt med polyumættet fedt i forhold til hjertekarsygdom
- En meta-analyse (2011) med indtag af mælk og ost konkluderer, at analysen ikke kan anbefale disse mælkeprodukter i forebyggelsen af hjertekarsygdomme
- To meta-analyser (2013, 2015) over sammenhængen mellem indtaget af mælk og ost viser, at et let øget indtag af de fedtfattige mælkeprodukter sænkede risikoen for henholdsvis diabetes og hjertekarsygdomme. Det er ikke beskrevet, om der er tale om fede eller fedtbegrænsede oste.
- Forskningen har generelt haft svært ved at skelne mellem magre og fedtfattige mælkeprodukter, og i de tilfælde, hvor det har været muligt, har de fedtfattige vist sig at være mest gunstige. Når smør har indgået, har det være forbundet med øget risiko.

Mættede fedtsyrer optræder i de fleste fødevarer i større eller mindre mængde, men de største kilder er mælkefedt (dvs. fra smør og blandingsprodukter, mælkeprodukter og ost), øvrige fedtstoffer samt kød. Derfor er der særligt fokus på disse fødevaregrupper.

Læs mere her

tags: USA, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012, mælkeprodukter, DTU, energi, diabetes, videnskab, organisation, forskningsresultat, Forskning, fedtsyre, Fakta, sygdom, livsstil,

tirsdag den 17. marts 2015

Nyt våben mod listeria præsenteres på verdens største fødevaremesse

Jimco A/S lancerer på Anuga FoodTec 2015 i Køln kompakt anlæg til desinfektion. Det nye produkt, FLO-D® Mini, er ligesom storesøsteren, FLO-D®, baseret på virksomhedens patenterede og prisvindende UV-C-teknologi. Igennem over 20 år er Jimco® UV-C-baserede luftrensningsanlæg blevet benyttet i industrien, blandt andet til at afhjælpe lugtudledning, forbedre indeklimaet samt reducere brand- og smittefare. Et samarbejde med DHI, Syddansk Universitet og flere fødevarevirksomheder har åbnet op for anvendelsen af den patenterede teknologi til automatisk og kemikaliefri desinfektion af overflader og komplette produktionsarealer – og ført til produktet FLO-D®, som har tiltrukket sig stor interesse som middel til gennemgribende desinfektion i fødevareindustrien. Succesen følges nu op med FLO-D® Mini, der er mere mobil og velegnet til brug i køleområder, hvor der ofte er problemer med gær, skimmel og mikroorganismer.

Bedre for miljø og arbejdsmiljø

FLO-D® Minis kompakte format gør det nemt at transportere systemet rundt – i produktionen samt i kølerum, køletrailere og kølecontainere.

– Manuel desinfektion er tidkrævende, og det er umuligt at komme fuldstændig ind i alle hjørner og sprækker. Samtidig anvendes skrappe kemikalier, der både belaster miljø og arbejdsmiljø. Med FLO-D® og FLO-D® Mini automatiseres processen totalt. Man opnår mere effektiv desinfektion og sparer samtidig arbejdskraft, vand, kemi og energi plus undgår udledning af klorholdigt spildevand. Og som en ekstra bonus forhindrer man korrosion på de tekniske installationer. Faktisk muliggør anlæggene så store besparelser på arbejdsløn og andre ressourcer, at tilbagebetalingstiden oftest vil være blot ét år, forklarer Jimmy K. Larsen, administrerende direktør hos Jimco A/S.

Kombinér luftsterilisering og overfladedesinfektion

Jimmy K. Larsen peger på en kombination af luftsterilisering og overfladedesinfektion som den ideelle løsning, når man ønsker at opnå optimal fødevaresikkerhed.

– FLO-D® kan med fordel anvendes sammen med vores luftsteriliseringsløsninger, der typisk monteres i forbindelse med eksisterende ventilationsanlæg. Dermed opnås en totalløsning, som både renser luften og desinficerer overfladerne i lokalet. Det øger fødevaresikkerheden, og man mindsker risikoen for at måtte tilbagekalde produkter, siger han.

Nedbryder listeria på få timer

Ifølge Jimmy K. Larsen kan fødevarevirksomheder med FLO-D®-systemerne effektivt gardere sig mod uheldige bakteriesager, hvis ellers de overholder generelle hygiejnekrav og rengøringsstandarder.

– Tests udført i samarbejde med Syddansk Universitet viser, at FLO-D® på kort tid næsten fuldstændigt kan nedbryde mængden af eksempelvis listeria- og salmonellabakterier i store produktionslokaler, fastslår direktøren, der desuden henviser til positive resultater fra fuldskalainstallationer i industrien.

Fakta: Jimco A/S har siden 1993 udviklet og produceret luft- og vandrensningsanlæg baseret på virksomhedens patenterede UV-C-teknologi, der ved hjælp af ultraviolet lys sikrer effektiv desinfektion. Teknologien, der er præmieret med EU's miljøpris, benyttes i dag over hele verden – blandt andet af industrivirksomheder, storkøkkener, sygehuse og supermarkeder samt i private hjem.

Oplev FLO-D® og FLO-D® Mini på Anuga FoodTec 2015: Mød Jimco A/S på Danish Export Associations stand i hal 10, og hør nærmere om løsninger til desinfektion samt luft- og vandrensning i fødevareindustrien. Anuga FoodTec 2015 afvikles hos Koelnmesse fra 24. til 27. marts.

Læs mere her

tags: direktør, EU, LO, infektion, sygehus, virksomhed, kemi, teknologi, supermarked, bakterie, energi, arbejdsmiljø, Syddansk Universitet, arbejdskraft, miljø, patenterede, Fakta,

lørdag den 14. marts 2015

Danskerne spiser stadig for meget mættet fedt

Danskernes kost er blevet federe og indholdet af mættet fedt er 50% højere end anbefalet. Kun 3% af befolkningen har et sundt indtag af mættet fedt. Det viser den seneste undersøgelse af danskernes kostvaner, som DTU Fødevareinstituttet har lavet. DTU Fødevareinstituttets har for femte gang sat danskernes kostvaner under lup i Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet. Undersøgelsen viser, at danskernes indtag af fedt er steget, og særligt andelen af mættet fedt er værd at bemærke.

Mere mættet fedt i kosten
I næringsstofanbefalingerne fra 2012 er der kommet mere fokus på fedtkvaliteten, altså hvilken type fedt vi spiser, og særligt anbefaler de en begrænsning af det mættede fedt. Tal fra den seneste kostundersøgelse viser dog, at det gennemsnitlige indhold af mættet fedt i danskernes kost ligger 50% højere end anbefalingerne.

"Desværre ser vi ikke et fald i indtaget af mættet fedt siden kostundersøgelsen for fem år siden. Tværtimod finder vi en mindre stigning hos de voksne, så det her er en udvikling i den forkerte retning," siger seniorrådgiver Agnes N. Pedersen fra DTU Fødevareinstituttet.

Der er videnskabeligt belæg for, at for meget mættet fedt kan være med til at øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Kilder til mættet fedt
De væsentligste kilder til mættet fedt i kosten er smør/blandingsprodukter, ost, mælkeprodukter, kød og kødprodukter. Knapt halvdelen (44%) af det mættede fedt i den gennemsnitlige kost kommer fra mælkefedt. I de voksnes kost er indholdet af fuldfed ost er steget med ca. 15 %.

"Det er muligt at reducere sit indtag af mættet fedt og opnå en sundere fedtsammensætning ved at begrænse forbruget af fuldfede oste, smør og kød og i stedet ombytte varerne i indkøbskurven med fedtbegrænsede mejeriprodukter, magre kødprodukter, groft brød, fisk og fedtstoffer fra planteolier," forklarer Agnes N. Pedersen.

"Det betyder naturligvis ikke, at smør og fløde er bandlyst fra kosten, men det er fødevarer, man bør spise med måde," siger hun.

Saltindtaget stadig for højt
Kostundersøgelsen viser også, at der stadig er for meget salt i danskeres kost. Mænd spiser gennemsnitligt 11 gram og kvinder 8 gram dagligt mod et anbefalet indtag på 6 gram. Brød og kødprodukter bidrager meget til saltindtaget, men ost bidrager også.

"Fødevareindustrien arbejder målrettet på at nedsætte saltindholdet i en række fødevarer, og det forventer vi vil have en positiv effekt på saltindtaget. Men folk kan også aktivt vælge madvarer med mindre salt og holde igen med salt i madlavningen," forklarer Agnes N. Pedersen.

Læs mere her

tags: 2012, mælkeprodukter, DTU, videnskab, mejeriprodukter, sygdom,

fredag den 13. marts 2015

Positive tendenser i danskernes kost

Fisk og grøntsager fylder mere i danskernes kost, mens sukkersødede sodavand fylder mindre. Det er nogle af de nye tendenser, der bidrager positivt til danskernes kostvaner, viser tal fra den seneste undersøgelse af danskernes kostvaner, som DTU Fødevareinstituttet har udført. Den seneste nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet viser, at danskere er tættere på at opfylde nogle af de officielle kostråd. Undersøgelsen omfatter næsten 4.000 personer fra 2011-2013.

Mere fisk og flere grøntsager
De fleste danskere spiser grøntsager hver dag, og kostens indhold af grøntsager er steget med knap 20 % siden den forrige kostundersøgelse fra 2003-2008. Det er især de mindre kostfiberrige grøntsager som fx agurk og salat, der spises mere af. Blandt de voksne er kostens indhold af frugt faldet med cirka 16% i samme periode.

"I forhold til de anbefalede 600 gram frugt og grønt ville det være gavnligt, hvis både børn og voksne spiste en frugt og en grov grøntsag mere om dagen," siger seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet.

Det gennemsnitlige indtag af fisk er også steget, især i de voksnes kost, som indeholder cirka 14 gram mere fisk per dag. Kostens indhold af fisk er dog stadig skævt fordelt: Hos omkring en tredjedel af deltagerne indeholder kosten kun små mængder fisk. Faktisk spiser hver tiende deltager slet ikke fisk. Til gengæld indeholder kosten mere end de anbefalede 50 gram per dag hos cirka en fjerdedel af deltagerne.

"Fisk er en særlig god kilde til D-vitamin og andre livsvigtige næringsstoffer, så det ville da være godt for danskerne at spise flere fiskemåltider," siger seniorrådgiver Agnes N. Pedersen fra DTU Fødevareinstituttet.

Færre tomme kalorier
Andelen af både børn og voksnes samlede energiindtag, der udgøres af tilsat sukker, er desuden faldet en smule. Det skyldes primært, at de drikker færre sukkersødede sodavand og spiser færre sukkerholdige fødevarer. Halvdelen af de 4-14-årige og hver tredje voksen spiser dog stadig for meget sukker.

"Søde sager er tomme kalorier, fordi de – modsat andre fødevaregrupper – kun bidrager meget beskedent til indtaget af vitaminer og mineraler, så det er positivt at se et fald i, hvor meget slik og sodavand danskerne får," siger Sisse Fagt.

"Faktisk er det meget simpelt: Ved at følge de veldokumenterede officielle kostråd kan man opnå en sund kost," understreger Sisse Fagt.

Fakta
Data til den seneste nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet er indsamlet i perioden 2011-2013. Undersøgelsen omfatter 3.946 personer i alderen 4-75 år.
I undersøgelsen registrerer deltagerne, hvad de spiser og drikker og hvor meget de motionerer i løbet af en hel uge. De bliver også spurgt om deres sociale og demografiske baggrund, måltidsvaner samt holdninger til og viden om sund kost og bevægelse.
Undersøgelsens resultater kan bruges til at planlægge initiativer til fremme af sunde kostvaner, som kan forebygge kostrelaterede sygdomme.

Læs mere her

tags: 2011, 2008, 2003, 2013, DTU, energi, Fakta, vitaminer, mineraler, frugt, kalorier, sygdom, D-vitamin, salat,

fredag den 6. marts 2015

Nøglehullet kan give kosten et positivt løft

Den danske kost kan komme et væsentligt skridt tættere på at opfylde de Nordiske næringsstofanbefalinger, hvis forbrugerne vælger Nøglehulsmærkede produkter, når det er muligt. Det vil få indtaget af salt og mættet fedt til at falde betydeligt og sende fuldkornsindtaget kraftigt i vejret. Det viser nye beregninger fra DTU Fødevareinstituttet. De danske fødevaremyndigheder indførte ernæringsmærket Nøglehullet i 2009 med det formål at hjælpe forbrugerne til at træffe sundere valg i overensstemmelse med de officielle næringsstofanbefalinger.

DTU Fødevareinstituttet har undersøgt, hvilken potentiel effekt, det ville have på danskeres indtag af fedt, salt, sukker og fuldkorn, hvis 4-75-årige forbrugere så vidt muligt vælger Nøglehulsmærkede produkter, når de køber dagligvarer. Det er første gang denne effekt er beregnet.

Mange positive tendenser
Beregningerne viser, at det samlede energiindtag ville falde cirka 1000 kilojoule. Andelen af den gennemsnitlige kost, der udgøres af fedt, ville falde med 11%, mens den del, som mættet fedt udgør af fedtindtaget, ville falde med 27%. Kostens saltindhold ville falde med knapt et gram per dag. Samtidig ville fuldkornsindtaget stige med 76% og kostfiberindtaget med 18%.

Undersøgelsen viser, at Nøglehulsmærket generelt har stort potentiale for at forbedre forbrugernes næringsstofindtag.

Effekten af at vælge Nøglehulsprodukter vil være størst blandt mænd og forbrugere med ingen eller en erhvervsuddannelse - det vil sige for de grupper, der i forvejen har en mindre sund kost.

Læs mere her

tags: 2009, uddannelse, DTU, energi, ernæring,

Stort potentiale i nordisk Nøglehulsmærke

Store gevinster for både forbrugere, detailhandel og virksomheder, hvis de går all in på nøglehulsmærkede fødevarer Der er store sundhedsmæssige gevinster for forbrugerne, hvis de skifter den traditionelle müsli, yoghurten, burgerbollen og pålægget ud med de tilsvarende nøglehulsmærkede varianter. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse af kostvanerne hos knap 4.000 forbrugere, som DTU Fødevareinstituttet har gennemført for Fødevarestyrelsen. Samtidig er Nøglehullet også en gevinst for både detailhandlen og fødevarevirksomhederne.

Forestiller man sig, at en forbruger går all in, og udelukkende vælger nøglehulsmærkede fødevarer i stedet for de traditionelle, falder saltindtaget med et gram, fedtindtaget med 11 procent mens fuldkornsindtaget stiger med mere end 75 procent, viser undersøgelsen.

- Men selv hvis den gennemsnitlige forbruger går mindre radikalt til værks, er der ingen tvivl om, at Nøglehulsmærket har et stort potentiale til at løfte både folkesundheden og omsætningen hos de virksomheder, der kan levere de stadigt mere efterspurgte varer, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Else Molander.

Og Nøglehullet er slået i gennem hos forbrugerne. Allerede i 2012 blev der – bare i Danmark – solgt for tæt på fem milliarder kroner nøglehulsmærkede varer. Og både udbud og efterspørgsel stiger stadig.

Samtidig dokumenterer en lang række undersøgelser, at eksempelvis mindre salt og mere fuldkorn i kosten har en afgørende effekt på forekomsten af visse livsstilssygdomme og dermed på samfundsøkonomien. Det gælder også selv om de, der har fået smag for de nøglehulsmærkede fødevarer, ikke vælger at gå all in.

Læs mere her

tags: Danmark, økonomi, 2012, omsætning, virksomhed, DTU, Fødevarestyrelsen, samfundsøkonomi, sygdom, livsstil,

torsdag den 5. marts 2015

Her er gæsternes foretrukne restauranter i februar

DinnerBooking har lavet en opgørelse over de restauranter, som har opnået de bedste gæsteanmeldelser i februar måned - AOC og Lieffroy scorer topkarakterer. Danmark er fyldt med gode restauranter, hvilket også blev bevist i torsdag, hvor fire nye Michelin-stjerner blev givet. Men hvilke restauranter er de bedste, når man spørger gæsterne selv Det har DinnerBooking lavet en opgørelse over for februar måned. Opgørelsen er baseret på 18.861 besvarelser for denne måned. Gæsternes kan kun anmelde en restaurant, umiddelbart efter de har besøgt den.

Østdanmark:
1. Restaurant AOC, København K
2. Studio, København K
3. 56°, København K
4. Støvlet Katrines Hus, Sorø
5. Bar'Vin, København K

Vestdanmark
1. Lieffroy, Nyborg
2. Frøken Koch, Aarhus C
3. Steensgaard Spiseri, Millinge
4. Huset Blom, Sønderborg
5. Madindustrien, Vejle

DinnerBooking administrerer bookinger for over 475 restauranter og caféer og håndterer over 8 mio. gæster om året.

Læs mere her

tags: Danmark, København, restaurant, Vejle, Nyborg, Sønderborg,