onsdag den 26. august 2015

Flest salmonellainfektioner kommer fortsat fra udlandsrejser


Næsten hver anden registrerede salmonellainfektion har danskerne taget med hjem fra udlandet i 2014. Rejser er dermed fortsat den største kilde til sygdom med salmonella. For første gang i fem år er et udbrud af salmonella fra danske æg desuden registreret i 2014, ligesom sygdomstilfælde igen kan tilskrives dansk kyllingekød. Det viser den årlige rapport om forekomsten af zoonoser - sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.I 2014 er 1.122 salmonellainfektioner indberettet blandt danskerne, hvilket svarer til 19,9 sygdomstilfælde per 100.000 borgere. Tallet ligger på linje med året før, hvor et historisk lavt antal danskere er blevet smittet med salmonella.

Mange rejsende tager infektion med hjem
I alt er 48% af de salmonellaramte blevet syge efter en udlandsrejse i 2014. De fleste, der er vendt hjem med en rejserelateret infektion, har været i Thailand (17,5%), Tyrkiet (15,4%) og Spanien (6,4%).

Dermed er udenlandsrejser stadig den største kilde til salmonellainfektioner blandt danskere.

Salmonellasygdom fra dansk kyllingekød
For første gang siden 2011 er salmonellainfektioner tilskrevet dansk kyllingekød i den årlige smittekilde regnskab som DTU Fødevareinstituttet udarbejder. I alt 2% af sygdomstilfældene estimeres at komme herfra.

"Danske producenter, myndigheder og forskere har i to årtier med stor succes arbejdet målrettet for at gøre fersk kyllingekød salmonellafrit. Det er ikke tilladt at sælge fersk kød fra danske kyllinger, hvis flokken er positiv for salmonella. Der vil dog altid være en lille risiko for, at positivt fersk kød går under overvågningsradaren og kommer ud i butikkerne. Det er derfor vigtigt fortsat at have en tæt overvågning," siger specialkonsulent Birgitte Helwigh fra DTU Fødevareinstituttet.

Det første salmonellaudbrud fra danske æg i fem år er også registreret i 2014. "Det er fem år siden, vi sidst har haft et fødevarebårent udbrud, der skyldtes danske æg. Det var forbundet med et udbrud af akut salmonella sygdom i flokken, hvilket er yderst sjældent. Årets resultater viser, at det er meget vigtigt, at producenter og myndigheder fortsat har fokus på at fastholde den lave salmonella forekomst i æggeproduktion," fortsætter Birgitte Helwigh.

Dansk svinekød hovedkilde
Blandt personer smittet i Danmark er dansk svinekød den fødevarekilde, der er forbundet med flest infektioner. I alt 15% af de indberettede sygdomstilfældene er tilskrevet dansk svinekød. Tre udbrud, hvor dansk svinekød er registreret som smittekilden, har bidraget med 4,6% af tilfældene.

Cirka en femtedel af alle salmonellatilfælde i Danmark kan ikke henføres til en specifik fødevarekilde. Årsagen kan være, at tilfældene skyldes fødevarer, som ikke indgår i modellen til smittekilderegnskabet som for eksempel frugt og grønt, eller andre smittekilder som kontaktsmitte fra husdyr og kæledyr.

Andre fødevarebårne infektioner
Med 3.782 sygdomstilfælde i 2014 er campylobacter stadig årsag til de fleste fødevarebårne sygdomme i Danmark. I 2014 er 92 listeriainfektioner registret, hvilket er en 84% stigning i forhold til året før. Stigningen skyldes især et udbrud fra rullepølser med 41 syge.

I 2014 er i alt 60 fødevarebårne sygdomsudbrud registret sammenlignet med 74 udbrud året før. Ved et udbrud bliver flere personer syge fra samme fødevarekilde. Som i tidligere år har norovirus (Roskildesyge) været skyld i de fleste udbrud (40%). Disse udbrud finder oftest sted i restauranter, hvor i alt 363 mennesker er blevet smittet i 24 af de registrerede udbrud.

Læs mere her

tags: Roskildesyge, Danmark, 2011, restaurant, regnskab, Thailand, Spanien, salmonellaudbrud, udland, Roskilde, infektion, fersk kød, overvågning, DTU, svinekød, Fødevarestyrelsen, 2014, frugt, sygdom,