fredag den 23. maj 2014

KL: Brug for mere forskning i den nære sundhed

Forskning i de kommunale sundhedsopgaver og samspillet mellem kommuner, almen praksis og sygehuse skal prioriteres højere hos både staten, forskere, regioner og kommuner, mener KL, der i dag præsenterer nyt udspil. Sundhedsvæsenet er under forandring, og ændringerne betyder, at borgerne i højere grad modtager sundhedsydelser i deres nærmiljø. Det gælder fx sygepleje, genoptræning og rehabilitering, som i dag foregår tættere på hjemmet.

Men selvom den nære sundhed får en større og større rolle, så er det begrænset, hvor meget der forskes i området.

"Der er i dag et betydeligt efterslæb på forskning på de vigtige kommunale områder som patientrettet forebyggelse og rehabilitering. Det skyldes dels, at forskningen ikke har været prioriteret, dels at der ikke er en stor forskningstradition i de fag, som er beskæftiget i det kommunale sundhedsvæsen," siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

"Der er meget, der taler for, at kommunerne skal til at spille en større rolle i forskningen på sundhedsområdet. Tiden er med andre ord moden til, at KL og kommunerne får en stemme, når det gælder forskning."

Derfor præsenterer KL i dag udspillet "Mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver" med otte anbefalinger til en styrket forskningsindsats.

KL foreslår bl.a., at:
- forskning i de kommunale sundhedsopgaver og forskning i kommunernes samspil med almen praksis og sygehus skal prioriteres højere centralt fra som en del af dansk sundhedsforskning

- KL skal gå aktivt ind og påvirke prioriteringen i forskningsråd, forskningsfonde mv. på områder med relevans for det kommunale sundhedsområde

- kommunerne skal i øget omfang prioritere at medvirke i forskning

"Vi skal turde udfordre de vante forskningsmiljøer, og vi skal selv tage initiativ til at samarbejde med forskerne. Det sker ikke med et snuptag, men kræver, at alle parter tænker med – både forskningsmiljøerne, regionerne og staten og ikke mindst os selv i kommunerne og i KL."

"Det vil være oplagt, at kommunerne i regi af de fem nye sundhedsaftaler samarbejder med regionerne om forskning i fx genoptræning, sygepleje og forebyggelse. Det kan være store eller små projekter. Det vigtigste er, at samarbejdet indledes og tankerne sættes i spil," siger Thomas Kastrup-Larsen.

Læs mere her

tags: Kastrup, Sundhedsvæsenet, sygehus, sundhedsvæsen, miljø, Forskning,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar