lørdag den 5. juli 2014

Akrylamid i maden kan øge risikoen for at udvikle kræft

Akrylamid i maden øger potentielt risikoen for at udvikle kræft, slår den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, fast i en foreløbig videnskabelig vurdering. DTU Fødevareinstituttet har tidligere opfordret EFSA til at lave en opdateret risikovurdering af det kemiske stof, som dannes når kulhydratrige fødevarer bliver stegt, bagt, grillet eller fritteret ved temperaturer over 120 grader. EFSA's vurdering er sendt i høring med svarfrist den 15. september 2014. Siden 2002 har det være kendt, at akrylamid dannes i tilberedningen af visse fødevarer – både industrielt fremstillede og tilberedt hjemme i folks køkkener. Det sker, når kulhydratrige fødevarer som eksempelvis kartofler bliver stegt, bagt, grillet eller fritteret ved temperaturer over 120 grader.

Forskere ved DTU Fødevareinstituttet har været med til at udføre undersøgelser, som har vist en mulig sammenhæng mellem akrylamid i fødevarer og kræft i mennesker. På baggrund af den stigende bekymring om stoffets sundhedsskadelige effekt opfordrede DTU Fødevareinstituttet i august 2012, sammen med tilsvarende institutter i Sverige, Tyskland og Frankrig, EFSA til at foretage en opdateret risikovurdering.

Det er EFSA's panel for kemiske fødevareforureninger, der har udarbejdet den nye risikovurdering, som er sendt i høring. Den foreløbige risikovurdering slår fast, at akrylamid i maden potentielt øger risikoen for at udvikle kræft.

Panelet har baseret vurderingen på en gennemgang af flere hundrede videnskabelige studier og årlige overvågningsresultater af akrylamidindhold i fødevarer. Vurderingen indeholder foreløbige anbefalinger fra panelet om fremtidig forskning og forbedrede dataindsamlingsmetoder, der kan give et mere retvisende billede af hvor meget akrylamid, der dannes i hjemmelavet mad.

Svarfristen for høringssvar er den 15. september 2014. Den endelige vurdering forventes at ligge klar juni 2015.

Den endelige risikovurdering kan bruges af beslutningstagere både i EU og i medlemslandene til at overveje, om yderligere tiltag er nødvendige for at mindske forbrugernes eksponering for akrylamid i fødevarer.

Læs mere her

tags: Sverige, Tyskland, 2002, Frankrig, EU, 2012, kemi, overvågning, DTU, videnskab, 2014, Forsker,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar