torsdag den 18. september 2014

Forskning skal skabe vækst i ingredienser

Nationalt IngrediensCenter, NIC, skal medvirke til at skabe ny vækst i ingredienser til fødevarer. Bag NIC står en række virksomheder, universiteter, brancheorganisationer og myndigheder – og initiativet kommer fra DTU Fødevareinstituttet. Danmark har en global førerposition indenfor fremstilling af ingredienser til fødevarer og foder, men virksomhederne efterlyser mere forskning, uddannelse og innovation, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige.

Bag det nye Nationalt IngrediensCenter(NIC) står en række virksomheder, universiteter, brancheorganisationer og myndigheder. NIC indvies i dag i Industriens Hus i København med deltagelse minister landbrug, fødevarer og fiskeri Dan Jørgensen. Initiativet til NIC kommer fra DTU Fødevareinstituttet. Meningen er at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og universiteterne.

Ingredienser kan anvendes i fødevarerne til at give for eksempel smag og konsistens. Det er blandt andet bakteriekulturer til mejeriprodukter eller emulgatorer, der forhindrer sovsen i at skille eller stabilisatorer som sikrer at marmeladen ikke flyder ud på brødet.

Danmark er internationalt førende
Danske virksomheder er med en markedsandel på 14 procent af verdensmarkedet internationalt førende indenfor ingredienser. Branchen omsætter for 32 milliarder og kroner, og op mod 98 procent af omsætningen går til eksport. Samlet beskæftiger virksomhederne 18000 medarbejdere.

Den danske ingrediensindustri er kendetegnet ved en række store virksomheder med store forsknings- og udviklingsafdelinger, som er vant til at samarbejde med universiteterne, men også små og mellemstore virksomheder, der ikke har større udviklingsafdelinger eller erfaring i at samarbejde med universiteterne.

I en rapport fra Ingrediensforum DI Fødevare i 2013, udtrykte ingrediensindustrien ønske om en lettere adgang til samarbejde med universiteterne.

NIC etableres som et center uden mure, og associeres administrativt og strategisk til forsknings-og innovationsplatformen inSPIRe.

Det er etableret i et samarbejde mellem DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DTU, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, ErhvervsAkademi Sjælland og Professionshøjskolen Metropol

Udtalelser om NIC
Anders Permin, viceinstitutdirektør, DTU Fødevareinstituttet:
"NIC er et samlet dansk initiativ på initiativ af DTU Fødevareinstituttet. Det er vigtigt at forsknings- og vidensinstitutioner er med i et bredt samarbejde med industri og myndigheder, og det sikrer vi ved at etablering af Nationalt IngrediensCenter. Denne konstruktion skal være med til at muliggøre etablering af større samarbejdsprojekter og konsortier bl.a. med henblik på at søge større og internationale forskningsbevillinger."

Ole Linnet Juul, branchedirektør, DI Fødevarer:
"Fortsat vækst inden for fødevarer kræver blandt andet mere forskning og uddannelse. Med NIC får vi en ny ramme for at udvikle nye ingredienser, nye fødevarer og nye processer og udnytte de globale muligheder bedre."

Anne Borghegn, direktør i Landbrug & Fødevarer:
"NIC vil være en stor styrkelse for virksomheder inden for foder- og fødevareingredienser, og vi forventer, at virksomhederne vil opleve større synergi med universiteternes forsknings- og uddannelsesarbejde. Det vil give virksomhederne mulighed for at udvikle deres forretning og kompetencer, og dermed bliver de styrket væsentligt i forhold til deres konkurrenter på det globale marked. Ingrediens- og fodervirksomheder er en meget vigtig del af den danske fødevareklynge, og NIC vil derfor også kunne styrke samarbejdet mellem ingrediensvirksomhederne og de øvrige aktører i klyngen, lige fra teknologi-producenter til mejerier, slagterier og andre forarbejdningsvirksomheder, som i høj grad anvender fødevare- og foderingredienser i produktionen."

Læs mere her

tags: Danmark, Aarhus Universitet, København, direktør, uddannelse, Sjælland, 2013, Aalborg, Aalborg Universitet, omsætning, virksomhed, teknologi, DTU, bakterie, slagteri, Teknologisk Institut, strategi, organisation, Syddansk Universitet, konkurrence, innovation, mejeriprodukter, Københavns Universitet,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar