søndag den 14. september 2014

Laks indeholder sundhedsfremmende bioaktive peptider

Biprodukter fra lakseproduktion indeholder bioaktive peptider som blandt andet vil kunne have en positiv effekt på forhøjet blodtryk, type-2 diabetes og oxidativt stress. Det viser et ph.d.-projekt fra DTU Fødevareinstituttet. Yderligere forskning er nødvendig for at identificere de specifikke komponenter, der har den sundhedsfremmende virkning, med henblik på mulig brug i fx funktionelle fødevarer eller farmaceutiske produkter. Det har længe været kendt, at fede fisk er godt for sundheden på grund af deres høje indhold af omega-3 fedtsyrer. Igennem de senere år er interessen steget for bioaktive peptider, der også findes i fisk og fiskeprotein, og som besidder et bredt spekter af sundhedsfremmende funktioner, fx antioxidative, blodtrykssænkende, antimikrobielle, anticancer og type-2 diabetes hæmmende.

Fisk er i stand til at leve i miljøer med store bakteriemængder i vandet. Det er sandsynligvis fordi, de er udstyret med et særligt bioforsvar, der blandt andet består af bio-komponenter såsom bioaktive peptider, der gør dem i stand til at bekæmpe sygdomsfremkaldende organismer. Studier har også vist, at fiskeproteiner indeholder flere sekvenser, der er bioaktive, når de frigives ved enzym nedbrydning.

Bioaktive peptider i fiskebiprodukter
I sit ph.d.-projekt i DTU Fødevareinstituttet har Susan Skanderup Falkenberg undersøgt forskellige naturligt forekommende bioaktive forbindelser i forskelligt fiskevæv. Hun undersøgte også, om der genereres sundhedsfremmende peptider fra laks ved at bruge fordøjelsesenzymer til at nedbryde protein i buglap muskel og skind fra fisken.

Laboratorieforsøg identificerede tre typer af bioaktiviteter: En som kan hæmme et blodtryksregulerende enzym, en som kan hæmme et enzym, der er involveret i insulinregulering, og en der har en antioxiderende virkning.

I forsøgene blev de enzymer brugt, som folk naturligt har i fordøjelsessystemet. Derved har Susan Skanderup Falkenberg med sit projekt ikke kun vist, hvordan der potentielt kan skabes merværdi af laksebiprodukter ved enzymatisk nedbrydning, men også skabt ny viden om bioaktive stoffer, der kan frigives, når folk fordøjer et stykke laks, de har spist.

Viden kan gavne fødevare- og medicinalindustrien
Det var ikke muligt i projektet at identificere de bioaktive komponenter, som er ansvarlige for én bestemt bioaktivitet. Yderligere forskning er nødvendig for at identificere de specifikke bioaktive komponenter, som eventuelt vil kunne anvendes til at udvikle ingredienser i funktionelle fødevarer eller farmaceutiske produkter.

Læs mere her

tags: medicin, stress, DTU, insulin, bakterie, diabetes, miljø, fedtsyre, sygdom, blodtryk,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar