torsdag den 21. maj 2015

En håndfuld nødder dagligt kan fremme din sundhed


Det ville gavne danskernes sundhed at spise 30 gram nødder dagligt. Det viser en helhedsvurdering fra DTU Fødevareinstituttet, der har kigget samlet på de sundhedsmæssige fordele og ulemper ved at spise nødder.Mange fødevarer består af værdifulde næringsstoffer og mulige sundhedsskadelige stoffer. DTU Fødevareinstituttet har gennemgået det videnskabelige grundlag for en anbefaling om at spise 30 gram nødder dagligt for at vurdere, om det giver en sundhedsmæssig nettogevinst. I vurderingen dækker nødder over peanuts, mandler, cashew-, hassel-, para-, pekan-, pistacie-, macadamia- og valnødder.

Ifølge data fra Den nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysisk aktivitet 2011-2013 spiser 62% af de 4-75-årige danskere aldrig eller meget sjældent nødder. Blandt nøddespisere er det gennemsnitlige indtag på 14,5 gram dagligt.

Gavnlige og skadelige stoffer
Nødder har et højt indhold af fedt, som hovedsageligt udgøres af umættede fedtsyrer. Derudover er de rige på protein og indeholder en lang række vitaminer og mineraler. Studier har vist, at en kost, der indeholder nødder, blandt andet kan være med til at nedbringe risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme.

Et højt indtag af nødder vil dog også øge en persons totale indtag af de potentielt kræftfremkaldende aflatoksiner. Det er stoffer, som dannes af visse skimmelsvampe under varme og fugtige forhold. De fleste nødder indeholder ikke aflatoksiner, og man kan mindske risikoen yderligere ved at kassere nødder, der ser unormale ud. Aflatoksiner er særligt et problem for pistacie- og paranødder, som langt hyppigere indeholder stoffet end andre slags nødder.

Et dagligt nøddeindtag gavner sundheden
DTU Fødevareinstituttets helhedsvurdering af et dagligt indtag på 30 gram nødder skitserer tre forskellige scenarier rangerende fra udelukkende at spise paranødder, som har det højeste gennemsnitsindhold af aflatoksiner, til helt at undgå para- eller pistacienødder. I vurderingen er alene medtaget nødders positive effekter på hjertekarsygdom og de negative effekter af kræft som følge af aflatoksineksponering.

Beregningerne for alle tre scenarier viser, at man kan gavne sin sundhed ved at spise 30 gram nødder dagligt. Beregningerne peger på, at den sundhedsmæssige gevinst vil være større, hvis para- og pistacienødder erstattes af andre slags nødder. Der er dog stadig en sundhedsmæssig gevinst ved at spise para- og pistacienødder i forhold til ikke at spise nødder.

Læs mere her

tags: 2011, 2013, DTU, videnskab, fedtsyre, vitaminer, mineraler, sygdom,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar