lørdag den 21. april 2012

Danske æg sejrer i europæisk salmonellasag

Danmark opnåede i dag særstatus i EU og kan fra 1. juli 2012 afvise udenlandske æg med salmonella ved grænsen.

Det blev resultatet efter, at en afstemning i EU satte et afgørende punktum for den danske ansøgning om særstatus i EU for salmonella i konsumæg. Det ligger nu fast, at Danmark fra 1. juli 2012 kan stille krav om, at importerede konsumæg skal være fri for salmonella.

Jeg er meget tilfreds med, at den store indsats, som branchen og fødevaremyndighederne har lagt i at få salmonella under kontrol, nu er blevet anerkendt i EU. Det er en stor sejr for forbrugerne, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Danmark bliver hermed det første land, som har fået imødekommet en ansøgning om særstatus.

Vi troede, vi var i mål i 2009. Men enkelte medlemslande valgte dengang at spænde ben for processen og blokerede for en vedtagelse af den danske ansøgning. Vi har knoklet og nu er den sidste forhindring ryddet af vejen , siger Mette Gjerskov.

For de danske forbrugere vil den nye særstatus på æg betyde, at forbrugerne allerede fra 1. juli 2012 kan forvente, at alle konsumæg på markedet opfylder de samme høje krav om salmonellafrihed. Med særstatus kan Danmark nemlig stille krav til forekomsten af salmonella i konsumæg, som indføres fra andre lande.

Fakta:
Danmark søgte i september 2007 om særstatus for salmonella i konsumæg.

Danmark har længe opfyldt betingelserne for at opnå særstatus for konsumæg. Og Kommissionen har nu anerkendt, at kontrolprogrammet lever op til kravene. Vi ligger under 2 pct., som er den acceptable grænse for salmonella i besætningerne.

Den danske særstatus dækker alle typer salmonella. I EU er der regler for, at de to mest udbredte typer salmonella i æg, nemlig Salmonella Typhimurium og Salmonella Enteritidis, ikke må være i æg. Den danske særstatus dækker således bredere.

Med særstatus kan Danmark stille krav om, at leverandører af udenlandske æg skal certificere fravær af salmonella før de eksporterer konsumæg til Danmark.

Yderligere oplysninger
Annette Perge, Specialkonsulent Fødevarestyrelsen tlf.: 72 27 65 92

For kontakt til fødevareministeren
Pressesekretær Allan Jørgensen tlf.: 20 91 59 01

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar