onsdag den 7. november 2012

Mere økologi på vej til offentlige køkkener

Kogekoner og kokke bliver nu uddannet i at drive effektive økologiske køkkener i 16 kommuner og på 10 hospitaler. Dermed kan hospitalspatienter, børnehavebørn og mange andre borgere i fremtiden nyde godt af økologiske måltider.

Fødevareministeriet har givet i alt 31 millioner kroner i tilskud til projekter med fokus på uddannelse i økologi i offentlige køkkener. Dermed er alle ansøgninger, der var klar til første runde, imødekommet.

Projekterne skal skubbe kundskab om økologi ned i gryderne i de offentlige køkkener.

- De offentlige køkkener får en økonomisk og økologisk gulerod med den her ordning, og samtidig sørger vi for, at det offentlige viser vejen for et bæredygtigt og sundere Danmark, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Tilskuddet skal hjælpe stat, regioner og kommuner med at omstille deres køkkener til økologi.

Den fælles satsning på omstilling af offentlige køkkener til økologi er en hovednøgle i regeringens Økologiske Handlingsplan 2020. Indsatsen skal bidrage til en fordobling af det økologiske landbrugsareal frem mod 2020 ved at øge efterspørgslen efter økologiske produkter i offentlige køkkener.

Endnu flere vil have mulighed for at komme med, når næste runde af økologifremmeordningen har ansøgningsfrist den 15. februar 2013.

Yderligere oplysninger:

Pressekontakt i NaturErhvervstyrelsen, tlf. 41 89 25 07
Pressesekretær Morten Olsen, tlf. 25 40 88 33

Læs mere her

tags: hospital, Danmark, økonomi, uddannelse, 2013, 2020, 2020, Morten Olsen, regeringen, fødevareminister, regering, børnehave, økologi,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar