tirsdag den 23. april 2013

Fødevarerejsehold ind i sag om hollandsk kød

Sagen om de mange tusinde tons kød af tvivlsom oprindelse fra den nederlandske virksomhed W. Selten fik i denne uge Fødevarestyrelsen til at sende Fødevarerejseholdet ud til de danske virksomheder, der ifølge de nederlandske myndigheder har handlet med W. Selten.

Formålet med kontrolbesøgene har været stikprøvevis at efterprøve, om virksomhedernes afrapportering til Fødevarestyrelsen på deres samhandel med virksomheden har været retvisende.

Gennemgangen viser, at godt halvdelen af de i alt 14 virksomheder, der stod på listen fra de nederlandske myndigheder, ikke havde varer, der skulle tilbagekaldes fra det danske marked. Det drejer sig om:

Anadolu Kød ApS, Beeflink ApS, Imex Meat ApS, JN Meat ApS, Skare Meat Packers K/S. Tomex Danmark A/S. Full House A/S og Defco A/S.

Fire virksomheder har tilbagekaldt varer fra deres aftagere. Det drejer sig om Denimex ApS, Cater Food ApS, Kødgros Vest A/S og Danish Food Company.

Herudover her en enkelt virksomhed, Carsten Møller Food A/S i Nørresundby, tilbagetrukket varer fra detailhandelen. jfr. også Fødevarestyrelsens tilbagetrækningsmeddelelse onsdag.

Virksomheden CHPs samhandel med W. Selten er stadig under efterforskning.

Ulovlighederne på W. Selten strækker sig over flere år. Fødevarestyrelsen har i sin gennemgang af de 14 danske virksomheder koncentreret sig om varer, der stadig kunne være på hylderne i grossist- og detailledet.

Det kan ikke udelukkes, at der kan være forbrugere, der har varer af ældre dato fra virksomheden i fryseren.

Fødevarestyrelsen kan ikke afvise, at der efterfølgende kan komme yderligere sager af relevans for Danmark, da der kan være varer, der er kommet til Danmark via mellemmænd uden for Nederlandene.

Sagen fra Nederlandene kort
De nederlandske myndigheder oplyste i sidste uge, at 14 danske fødevarevirksomheder var blandt de mange, der havde modtaget kød fra det nederlandske selskab W. Selten. Virksomheden skulle ifølge oplysninger fra de nederlandske myndigheder de seneste godt to år have distribueret 50.000 tons kød til flere europæiske lande, heriblandt Danmark. Varer fra virksomheden har ifølge det oplyste været uden korrekte oplysninger om oprindelse og sporbarhed og i flere tilfælde med indhold af udeklareret hestekød.

Kontakt

​Fødevarestyrelsens fødevareberedskab, Tenna Jensen, tlf. 2245 0688.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, virksomhed, HP, Fødevarestyrelsen,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar