fredag den 12. juli 2013

Fakta om uorganisk arsen i fødevarer

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer, at uorganisk arsen er kræftfremkaldende. I Danmark er ris og risprodukter en væsentlig kilde til uorganisk arsen for alle aldersgrupper, og indtaget er så højt, at DTU Fødevareinstituttet vurderer, at indtaget bør være lavere i forhold til den sundhedsmæssige risiko. Som forbruger kan man nedsætte sin risiko ved at spise varieret. DTU Fødevareinstituttet har samlet den eksisterende viden om risici ved uorganisk arsen i fødevarer.

Hvad er uorganisk arsen
Uorganisk arsen er et stof, der findes naturligt i jord og vand. Det har tidligere været anvendt blandt andet som pesticid og i forbindelse med imprægnering af træ, og derfor kan lokale forureninger med stoffet forekomme.

Hvem bliver påvirket af uorganisk arsen
Som udgangspunkt er hele befolkningen påvirket, fordi uorganisk arsen findes i mange fødevarer. Børn betragtes ikke som mere følsomme, men børn har et højt indtag af fødevarer i forhold til deres kropsvægt. Risikoen ved udsættelse for kemiske stoffer beregnes i forhold til kropsvægten, og derfor vil børn ofte have et højere indtag end voksne.

Hvad er risikoen ved uorganisk arsen
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer, at uorganisk arsen er kræftfremkaldende. I 2009 vurderede den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) giftigheden af uorganisk arsen og kom frem til, at stoffet er giftigt i lavere doser end de tidligere vurderinger viste. Det førte til, at mange lande, deriblandt Danmark, gennemførte analyser af fødevarer med hovedvægt på ris og risprodukter, fordi ris kan indeholde en del uorganisk arsen. På baggrund af analyserne blev indtaget af uorganisk arsen i befolkningen beregnet.

Indtaget i Danmark er beregnet til at være så højt, at det kan forventes at medføre en lille stigning i risikoen for at udvikle kræft i blandt andet lunger og hud. DTU Fødevareinstituttet vurderer derfor, at indtaget er så højt, at det bør nedsættes udfra en sundhedsmæssig betragtning.

Hovedkilderne til indtag af uorganisk arsen fra fødevarer er ris og risprodukter. Den ekstra risiko for kræft er som nævnt lille. Derfor behøver man ikke undgå at spise kogte ris, blot man spiser varieret.

Hvad er grænseværdierne for indholdet af uorganisk arsen i fødevarer
Der er ikke fastsat grænseværdier i fødevarer. EU arbejder imidlertid på at indføre grænser i visse fødevarer. I Danmark er der grænseværdier for indholdet af arsen i drikkevand.

Hvad kan industrien gøre for at mindske indholdet af arsen i fødevarer
De eneste muligheder, den danske fødevareindustri har for at nedsætte indholdet af uorganisk arsen i dansk producerede fødevarer, er at indkøbe råvarer og anvende vand med lavt indhold af uorganisk arsen.

Hvordan kan forbrugere mindske indtaget af uorganiske arsen
Forbrugerne bør følge Fødevarestyrelsens generelle kostråd om at spise varieret.

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, EU, råvarer, kemi, DTU, Fødevarestyrelsen, organisation,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar