mandag den 24. juni 2013

Flest pesticider i udenlandsk frugt

Udenlandsk frugt har generelt et højere indhold af pesticider end dansk frugt, og frugt har et højere indhold af pesticider end grønt. Danskernes indtag af pesticidrester ser ud til at være på niveau med den seneste overvågning fra 2003. Resultaterne viser, at danskerne roligt kan spise 600 gram frugt og grønt om dagen, uden det udgør en sundhedsmæssig risiko. Det viser en ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet om pesticidrester i fødevarer.
DTU Fødevareinstituttet har samlet resultaterne fra Fødevarestyrelsens undersøgelser af pesticidrester i danskernes fødevarer i perioden 2004-2011. Beregningerne af indtaget viser, at indholdet af pesticidrester i fødevarer på det danske marked ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Pesticidrester findes primært i frugt og grønt. Generelt bliver pesticidrester oftere fundet i frugt end i grønt, og udenlandsk frugt indeholder flere pesticidrester end dansk frugt. Andelen af dansk frugt med indhold af pesticider under EU s tilladte grænseværdier for indhold i fødevarer ligger mellem 38-67%. Den tilsvarende andel af udenlandsk frugt med indhold af pesticider ligger mellem 61-82% i undersøgelsesperioden.

I gennemsnit indtager børn 98 mikrogram sprøjterester per dag og voksne 146 mikrogram per dag.

Hvis danskerne spiser de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen, udgør pesticidresterne ikke en sundhedsmæssig risiko. Spiser danskerne udelukkende danske afgrøder, viser undersøgelsen, at danskerne kan halvere indtaget af pesticidrester , siger Elsa Nielsen fra DTU Fødevareinstituttet.

Pesticidrester sidder i skrællen
For langt de fleste pesticider viser undersøgelser, at størstedelen af de fundne pesticidrester ofte er i den ikke-spiselige del som skrællen.

I prøver med appelsin, mandarin og banan fandt vi pesticidrester i stort set alle prøver, men analyserne er foretaget på produkter med skræl. Den slags frugter bliver skrællet, inden man spiser dem, og dermed slipper man af med hovedparten af pesticidresterne , fortæller Annette Petersen fra DTU Fødevareinstituttet.

Fund er under sundhedsmæssige grænser
I 3,8% af frugt- og grøntprøverne er overskridelse af EU s tilladte grænseværdier fundet for indhold i fødevarer. I rapporten har DTU Fødevareinstituttet vurderet både den sundhedsmæssige risiko ved at indtage et enkelt pesticid, såvel som flere pesticider samtidig, via den gennemsnitlige kost for både børn og voksne. Vurderingen viser i begge tilfælde, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne.

Læs mere
Se rapporten: Pesticide Residues. Results from the period 2004 2011 (pdf).

17.309 prøver af frugt, grøntsager, kornprodukter, kød, børnemad og andre forarbejdede produkter fra 2004-2011 er blevet analyseret. Indholdet af pesticidrester bliver kædet sammen med, hvad og hvor meget af de enkelte fødevarer, danskerne spiser. Alle undersøgelserne er foretaget på Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted, og der er analyseret for op til 250 pesticider i prøverne.

Læs mere her

tags: 2011, 2003, EU, Ringsted, overvågning, DTU, Fødevarestyrelsen, Pesticidrester, frugt,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar