torsdag den 6. februar 2014

Dansk frugt og grønt har færrest sprøjtemidler

Der er færre rester af pesticider i dansk frugt og grønt end i udenlandsk frugt og grønt. Kun en enkelt dansk grøntsag havde flere pesticidrester end tilladt.
Dansk frugt og grønt har stadig færre pesticidrester end frugt og grønt fra udlandet. Og ikke i et eneste tilfælde fandt Fødevarestyrelsen dansk frugt med pesticidrester over grænseværdien. Kun i et enkelt stykke dansk grønt, var grænseværdien overskredet. Det fremgår af rapporten 'Pesticidrester i fødevarer 2012', som Fødevarestyrelsen netop har offentliggjort.

- Det er flot og glædeligt, at dansk frugt og grønt klarer sig så godt i sammenligning med udenlandske konkurrenter, og det sætter en streg under den fødevaresikkerhed, der for mig at se er blevet et dansk varemærke, fastslår fødevareminister Dan Jørgensen.

Selvom det er sjældent, at grænseværdierne for indholdet af pesticidrester overskrides, så er der stadig spor af pesticider i omkring halvdelen af al frugt og grønt, der er til salg på det danske marked.

Dansk konkurrencefordel

Rapporten 'Pesticidrester i fødevarer 2012' er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet og omfatter analysedata på blandt andet frugt, grønt, korn, kød og babymad. I alt blev omkring 2500 prøver af fødevarer analyseret sidste år.

Og det er en stor fordel for Danmark, at danske produkter igen klarer sig så flot, mener fødevareministeren.
- Jeg er ikke i tvivl om, at der er et voksende marked internationalt for fødevarer med få og færre pesticidrester. Her har Danmark en konkurrencefordel vi skal udnytte til at markedsføre os på i udlandet. Også når vi er ude at sælge andre fødevarer, siger Dan Jørgensen.

I et enkelt tilfælde er der dog en afvigelse fra tidligere år. For første gang finder Fødevarestyrelsen oftere pesticidrester i danske jordbær end i jordbær fra udlandet, dog stadig uden at grænseværdierne er overskredet. Ministeren har derfor bedt Fødevarestyrelsen om at kigge nærmere på det og tage kontakt til branchen for at undersøge, hvad der kan gøres fremadrettet.

Dette ændrer dog ikke ved det samlede billede af et generelt lavere indhold i de danske afgrøder.

Fokus på økologien

Ud af de cirka 2500 prøver som blev analyseret for pesticidrester var knap 200 økologiske. I tre af prøverne fandt Fødevarestyrelsen rester af pesticider. Kun i et enkelt tilfælde - en appelsinjuice fra udlandet - blev det på baggrund af indholdet vurderet, at økologireglerne om brug af sprøjtemidler var overtrådt.

Risikovurdering

Uagtet fundene af pesticidrester er det vurderingen fra eksperterne på DTU Fødevareinstituttet, at de aktuelle fund ikke giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Fødevarestyrelsen opfordrer derfor fortsat forbrugerne til at spise frugt og grønt dagligt – gerne mindst 600 gram om dagen for voksne.

Læs mere her

tags: Danmark, fødevareminister, udland, 2012, DTU, Fødevarestyrelsen, konkurrence, Pesticidrester, økologi, frugt,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar