fredag den 12. september 2014

Fokus på fiskefars i fødevarevirksomheder

I september og november gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne med fokus på den hygiejniske kvalitet af fiskefars. Det sker for at se, om den oplysningsindsats, Fødevarestyrelsen gennemførte i foråret, har hævet kvaliteten. Tidligere undersøgelser af fiskefars har vist et indhold af fordærvelsesbakterier over de vejledende grænseværdier. Den fars, forbrugerne fik med hjem, var i mange tilfælde ikke af ordentlig kvalitet.

I foråret 2014 udarbejdede Fødevarestyrelsen derfor, i samarbejde med branchen, oplysningsmateriale om hygiejnisk fremstilling af fiskefars til brug for fødevarevirksomheder. Materialet består af gode råd, fotoplancher og andet vejledningsmateriale om korrekt fremstilling af fiskefars.

Med denne nye kontrolkampagne skal det undersøges, om den hygiejniske kvalitet af fiskefars er blevet bedre siden den kontrolkampagne, Fødevarestyrelsen gennemførte i 2012.

Kontrolkampagnen gennemføres i fiskevirksomheder, såvel detail som en gros, hvor der produceres eller sælges fiskefars eller hakket fiskekød. Fødevarestyrelsen regner med at kunne offentliggøre resultaterne af kampagnen i slutningen af 1. kvartal, 2015.

Læs mere her

tags: 2012, virksomhed, bakterie, Fødevarestyrelsen, 2014,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar