onsdag den 8. september 2010

Ulovligt salg af fisk og skaldyr i Hirtshals

Fødevarestyrelsen råder forbrugere der har købt fisk og skaldyr på adressen Kystvejen 57, 9850 Hirtshals, til at kassere varerne. Forarbejdningen er foregået under uhygiejniske og ikke kontrollerede forhold, og der er derfor risiko for at varerne kan være fordærvede eller indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Det var folk fra Skat, Fiskeridirektoratet og Fødevarekontrollens Rejsehold der under en fælles kontrolaktion i Hirtshals fredag eftermiddag afdækkede de ulovlige forhold. Aktionen blev sat i værk på baggrund af en anonym anmeldelse til Skat.

Kontrolaktionen fandt sted på privatadressen hos en fisker på Kystvejen 57 i Hirtshals, hvor han i et udhus bag sin garage havde indrettet to lokaler til opskæring og forarbejdning af fisk og skaldyr. I rummene var to kummefrysere halvt fulde af fisk og i et køleskal lå nykogte krabbeklør, der endnu var lune. I en gruekedel lå der desuden to hummere og flere krabbeklør, som var i gang med at blive kogt til en privat fest samme aften.

Fiskeren ejer fartøjet HG 80, som ikke er godkendt af Fiskeridirektoratet til salg af egen fangst, og har fra sin hjemadresse solgt fisk og skaldyr, som ikke har været indberettet til Fiskeridirektoratet.

Uhygiejniske forhold

Samtidig kunne Fødevarekontrollens Rejsehold konstatere, at fiskene var fileteret og skaldyrene kogt under uhygiejniske forhold, idet væggene havde afskallet maling og gulvet på grund af huller ikke var rengøringsvenligt. Desuden var der ikke sikret tilstrækkeligt mod skadedyr, da der i gulvet var et uafdækket kloakafløb. Forbrugere, der har købt varer fra adressen, kan risikere fødevarebåren sygdom ved at spise produkterne og bør derfor kassere dem.

Bøder og beslaglagte fisk og skaldyr

Fødevarekontrollens Rejsehold varslede bøder for manglende autorisation, manglende egenkontrolprogram samt for uhygiejniske forhold. Fiskeridirektoratet beslaglagde ca. 60 kg frosne krabbeklør, 16,4 kg frosne, kogte sorthummere samt i alt knap 10 kg pighvar, laks og andre fiskefileter samt 3,5 kg fiskefars.

Sammen med Skat vil Fiskeridirektoratet nu undersøge sagens omfang for at finde frem til størrelsen på den bøde, der efterfølgende skal fremsendes sammen med Skats regning på skat og moms for omsætningen ved det ulovlige salg.

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar