torsdag den 18. november 2010

Danskerne prioriterer fødevarers kvalitet

Danskerne forbinder mad og måltider med glæde, og vi prioriterer fødevarernes smag og friskhed. Det viser en ny Eurobarometer-undersøgelse om europæernes opfattelse af fødevarerelaterede risici, som den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har offentliggjort. Undersøgelsen peger også på, at danskernes primære bekymring er fødevarernes kvalitet og friskhed.

Når danskerne skal prioritere forskellige risici, som kan påvirke dem personligt, er de mere bekymrede over forurening af miljøet og den økonomiske krise, end at den mad, de spiser, kan ødelægge deres helbred. 36% af danskerne mener, det er sandsynligt, at den mad, de spiser, i høj grad eller i nogen grad kan ødelægge deres helbred. Det er betydeligt lavere end gennemsnittet for EU.

Danskerne forbinder mad og måltider med glæde. Hele 76% af danskerne associerer mad og måltider med at spise sammen med familie og venner og at vælge velsmagende og friske fødevarer. De tal ligger væsentligt over EU gennemsnittet på henholdsvis 54% og 58%.

"Resultaterne fra undersøgelsen understøtter de resultater, vi har fra de danske kostundersøgelser, hvor vi også ser, at måltiderne betyder meget for danskerne", siger forskningschef Inge Tetens fra DTU Fødevareinstituttet.

Mest bekymrede over kvalitet og friskhed
Når danskerne bliver præsenteret for en liste over mulige fødevarerelaterede risici, er vores største bekymring fødevarernes kvalitet og friskhed med 77%, skarpt forfulgt af dyrevelfærd med 76% og antibiotika- eller hormonrester i kød med 70%.

"I Danmark har vi haft stor succes med at nedbringe forekomsten af salmonella i fødevarer og dermed antallet af forbrugere, der bliver syge. Vi har nu plads til at have fokus på fødevarers kvalitet samtidig med, at vi ikke skal nedprioritere arbejdet med fødevaresikkerheden. Vi bør anskue både positive og negative forhold ved fødevarer samlet", siger vicedirektør Jørgen Schlundt fra DTU Fødevareinstituttet.

"Et af de forskningsområder, som DTU Fødevareinstituttet fremover vil satse på, er netop fødevarekvalitet. Vi anlægger et helhedsorienteret syn på fødevarer og fødevaresikkerhed, og vi vil forske i kvalitet i hele kæden fra råvaren til det færdige produkt", fortsætter Jørgen Schlundt.

Tillid til eksperterne
Når danskerne bliver spurgt om, hvordan de reagerer på information om fødevarerelaterede spørgsmål i medierne eller på nettet, svarer over halvdelen, at de ignorerer historier i medierne eller på nettet eller bliver bekymrede. Men de ændrer ikke på deres spisevaner.

Hvor går danskerne så hen, når de har brug for præcise oplysninger om fødevaresikkerhed Undersøgelsen viser, at danskerne har størst tillid til den information, de får fra læger og andet sundhedspersonale (93%), forbrugerorganisationer (87%) og fra forskere (84%), mens de har mindst tillid til supermarkeder og butikker (29%).

"Samlet set viser resultaterne fra Eurobarometer-undersøgelsen, at danskerne er mere velinformerede end gennemsnittet af EU-borgere. Vi bekymrer os ikke så meget om, at vi kan blive syge af at spise bestemte fødevarer, men vi har større fokus på fødevarernes kvalitet", tilføjer Jørgen Schlundt.

Læs mere her

tags: direktør, Danmark, euro, økonomi, EU, antibiotika, supermarked, DTU, miljø, organisation,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar