søndag den 12. december 2010

Bornholm nu ophavsø til nyskabende pasta

Bornholm er kendt for sine fødevarer og bliver nu ophavsø til endnu flere nyskabende korn-, mel- og pastaprodukter. Pastariget A/S har efter indstilling fra Bornholms Vækstforum fået 200.000 kr. fra EU s Regionalfond til nyt anlæg, der udvikler specialprodukter.

Pastariget ved Svaneke har fået støtte fra EU til et avanceret kornopbevarings- og blandeanlæg. Anlægget kan sikre udvikling i pastaproduktionen og andre korn- og melprodukter, der udvikles i samarbejde med samarbejdsvirksomheden Valsemøllen.

Pastariget A/S, Finn Harild
- Vi har fundet ud af, at der hos vores kunder er et ønske om, at vi kan levere ensartede kornkvaliteter hen over året, og at vi samtidig er innovative i forhold til at skabe nye korn-, mel- og pastaprodukter. Vi har derfor brug for nye muligheder for opbevaring og blanding af korntyper høstet på forskellige tider af året og på forskellige jordtyper, og her er det nye anlæg uundværligt.

Anlægget skal både kunne blande og opbevare korn, som Pastariget selv skal anvende til pastaproduktionen, og blande og opbevare korn som, i samarbejde med Valsemøllen, forarbejdes til andre aftagere. Med det nye anlæg vil Pastariget være i stand til gennem innovation at øge konkurrenceevnen og i sidste ende vil det betyde en øget omsætning for Pastariget og de tilknyttede samarbejdspartnere.

Pastariget samarbejder blandt andet på Bornholm med Frennegård, Vellensbygår, Mønstergård, Lille Lærkegård og Strålegård, som leverer specialkorn til Pastariget. De er samtidig med til at konceptudvikle, så der hele tiden kan leveres nye korn- og meltyper til innovative dagligvarekæder, bagerier, butikker og restauranter i Danmark.

Kontaktperson:
Pastariget, Finn Harild, tlf. 56497250
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411

Fakta om EU s strukturfonde Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU s strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.

I perioden 2007-13 er der under regionalfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Det sker ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.

Læs mere her

tags: restaurant, Danmark, 2013, Bornholm, EU, pasta, omsætning, virksomhed, 2007, teknologi, konkurrence, innovation, sprog, iværksætteri, beskæftigelse,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar