torsdag den 13. januar 2011

Fødevarestyrelsen følger dioxinsagen tæt

Her åbner www.booman.dk (400)Fødevarestyrelsen følger den tyske dioxinskandale nøje, efter at det i begyndelsen af januar kom frem, at dioxinholdigt foder er blevet distribueret fra en tysk foderproducent. I Tyskland er det dioxinholdige foder blevet videresolgt til knap 5.000 tyske landbrug.

Ifølge Plantedirektoratet, der overvåger dyrefoder på det danske marked, er der kommet to partier af en dioxinforurenet foderblanding til en fodervirksomhed i Danmark, der har anvendt foderet til sine egne tre avlsbesætninger med fjerkræ.

Fødevarestyrelsen undersøger nu i hvilket omfang såkaldte knækæg fra danske avlshøns, der er blevet fodret med det tyske dioxinholdige foder, er blevet anvendt i den danske fødevareindustri. Der kan være fødevarer, der har et indhold af dioxin, som overskrider de tilladte grænseværdier, men Fødevarestyrelsen og DTU vurderer, at der i den konkrete sag ikke umiddelbart er sundhedsmæssige problemer for forbrugerne ved at spise produkter med indhold af de pågældende æg. Forbrugernes indtag af dioxin skal dog så vidt muligt begrænses, og Fødevarestyrelsen arbejder derfor videre med at undersøge, i hvilke produkter æggene i givet fald er blevet anvendt i fødevareindustrien. I tilknytning hertil vil Fødevarestyrelsen udtage prøver af æg fra de besætninger, som har leveret knækæg til fødevareindustrien.

I Danmark tager Fødevarestyrelsen prøver af såvel danske fødevarer som fødevarer fra lande uden for EU og undersøger her for blandt andet dioxin. I EU er det medlemslandene selv, der analyserer foder og fødevarer og orienterer EU gennem Rapid Alert-systemet. Fra EU er der ikke efterretninger om at der skulle være sendt dioxinforurenede fødevarer fra Tyskland til Danmark. Fødevarestyrelsen vil dog nu ekstraordinært undersøge udvalgte tyske fødevarer for dioxin.

Fødevarestyrelsen følger sagen tæt både nationalt og internationalt og opdaterer løbende sine informationer om dioxinsagen.

Fakta: Dioxin er en alvorlig miljøgift og er blandt andet kræftfremkaldende og påvirker hormon -og centralnervesystemet.

Kontakt
For yderligere oplysninger om dioxin i fødevarer kontakt Fødevareberedskabschef i Fødevarestyrelsen, Kim Vandrup Sigsgaard. tlf. 7227 6606.

For yderligere oplysninger om dioxin i foder kontakt, Plantedirektoratet, kontorchef, Henrik Dammand Nielsen, tlf. 4526 3780.

Læs mere her

tags: Danmark, Tyskland, EU, virksomhed, DTU, Fødevarestyrelsen, rektor, miljø,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar