torsdag den 8. september 2011

Stadig mange resistente bakterier i importeret fjerkrækød

Stadig mange resistente bakterier i importeret fjerkrækød
Bakterier i importeret fjerkrækød er væsentligt mere resistente over for antibiotika end tilsvarende bakterier i dansk produceret fjerkrækød. Bakterierne i det udenlandske kød er også mere resistente over for antibiotika, der er kritisk vigtige til behandling af mennesker. Det viser tal fra årets DANMAP-rapport for 2010.

Forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i importeret fjerkrækød er generelt højere end i dansk produceret fjerkrækød. Det gælder både colibakterier, enterokokker og kampylobakter. Hver anden prøve af importeret kyllingekød indeholder ESBL-colibakterier, hvorimod det er under hver tiende prøve for dansk kyllingekød.

ESBL-bakterier er et af de hurtigst stigende resistensproblemer verden over. Bakterierne er resistente over for de bredspektrede antibiotika cefalosporiner, der ofte bliver brugt til behandling af livstruende infektioner hos mennesker.

Importeret kalkun har højest niveau af resistens
Importeret kalkunkød indeholder det højeste niveau af resistente salmonella. 68-100% af salmonellaprøverne fra importeret kalkunkød er resistente over for fire ud af 16 testede antibiotika. 93% af alle salmonellaprøverne er multiresistente, mens 2% af salmonellaprøverne er resistente over for både cefalosporiner og fluorokinoloner.

I 2010 blev kun meget få salmonellapositive prøver fundet fra dansk fjerkrækød, og ingen af de prøver indeholdt resistente salmonellabakterier. I importeret kyllingekød og importeret kalkunkød blev resistente salmonellabakterier derimod fundet i henholdsvis 12% og 9% af partierne i 2010.

Internationale løsninger er nødvendige
"Den høje forekomst af resistens over for cefalosporiner og fluorokinoloner er foruroligende, fordi der er tale om resistens over for antibiotika, der er særligt vigtige til at behandle svære infektioner hos mennesker", siger seniorforsker Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet.

"Resultaterne fra DANMAP viser, at det importerede fjerkrækød udgør den største risiko for forbrugeren. Set i lyset af at vi rejser mere ud i verden, og at kød og dyr bliver handlet over grænser, er vi nødt til at søge internationale løsninger på resistensproblemerne", påpeger Yvonne Agersø.

Kontakt
DTU Fødevareinstituttet:
Seniorforsker Yvonne Agersø, tlf. 35 88 62 73

FAKTA

ESBL-bakterier
Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens, så de overlever. De resistente bakterier har ændret deres arvemateriale deres gener. Forskerne finder de samme typer af ESBL-gener både hos mennesker og i kød.

Ved at bruge bredspektrede antibiotika, specielt cefalosporiner, bliver bakterierne resistente over for denne antibiotikatype. Det specielle ved cefalosporin-resistens er, at bakterierne også bliver resistente over for næsten alle typer penicilliner.

De enzymer, der skaber cefalosporin-resistens, hedder ESBL (extended spektrum beta-laktamase eller cefalosporinase). Cefalosporin-resistente bakterier, som for eksempel e-coli, salmonella og klebsiella kaldes derfor ESBL-producerende bakterier, eller blot ESBL-bakterier.

Resistensovervågning
Bakterier fra dansk og importeret kød undersøges løbende for antibiotikaresistens. Overvågningsresultaterne viser, at der er 2-4 gange mere antibiotikaresistens i kampylobakter fra importeret kyllingekød end i det danske kød. Ligeledes er forekomsten af antibiotikaresistens 3-21 gange højere i e-coli fra importeret kyllingekød end fra tilsvarende dansk kød.

Der er ikke fundet nogen prøver med resistente salmonella i dansk kyllingekød. Den højeste forekomst af antibiokaresistens blev fundet i importeret kalkunkød, hvor der er 3-17 gange mere antibiotikaresistens end i importeret kyllingekød. Alle testede salmonellaprøver er resistente over for tetracykliner.

Resistens over for kritisk vigtige antibiotika
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udpeget en række forskellige typer antibiotika, som er kritisk vigtige til behandling af alvorlige infektioner hos mennesker. Cefalosporiner og flourkinoloner er blandt de kritisk vigtige antibiotika. Det er vigtigt at mindske forbruget af cefalosporiner og flourkinoloner hos dyr for at undgå, at der udvikles resistente bakterier, som kan overføres til mennesker.

Importeret kalkunkød er den eneste form for fødevare, hvor der er fundet salmonella, der er resistent over for cefalosporiner. Resistensen findes i 4% af det importerede kalkunkød. Der blev ikke taget prøver fra dansk kalkunkød.

Case-by-case kontrollen
DTU Fødevareinstituttet foretager løbende risikovurderinger af salmonella og kampylobakter i fjerkrækød og salmonella i okse- og svinekød, som Fødevarestyrelsen finder i stikprøver af importerede og danske kødpartier. Det sker som led i Fødevarestyrelsens såkaldte case-by-case kontrol. På basis af vurderingen af, hvor farligt det pågældende parti er for forbrugerne, beslutter Fødevarestyrelsen, hvordan risikoen skal håndteres herunder om kødet skal trækkes tilbage fra markedet. I øjeblikket omfatter risikovurderingen for salmonella og kampylobakter både forekomst af bakterietype og antibiotikaresistens. E-coli indgår ikke i case-by-case kontrollen.

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultaterne af case-by-case kontrollen på http://www.fvst.dk

DANMAP 2010
Tallene stammer fra DANMAP-rapporten for 2010, der i år er udkommet for 15. gang. Hvert år opgør rapporten forbrug af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Bag rapporten står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten er tilgængelig i pdf på www.danmap.org.

Læs mere her

tags: 2010, infektion, antibiotika, Læge, overvågning, DTU, bakterie, svinekød, Fødevarestyrelsen, organisation, Forsker, arvemateriale,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar