lørdag den 26. november 2011

Forbrugerne skal ikke risikere laks med dioxin

Fødevarestyrelsens undersøgelse af indholdet af giftstoffet dioxin i sild og laks fra Østersøen har vist et lavere niveau end tidligere. Men for laks kan det ikke udelukkes, at store fisk stadig kan have højere indhold end grænseværdierne tillader. Derfor fastholder fødevareminister Mette Gjerskov begrænsninger på salg af store laks.

Samtidig viser udviklingen i indholdet af dioxin i sild et fald, og fangstmulighederne for sild udvides derfor i et større område øst for Bornholm.

?Det er helt afgørende for mig, at der ikke bliver gået på kompromis med forbruger- og fødevaresikkerheden i hverken fiske- eller fødevareindustrien. Dioxin er et meget giftigt stof, og derfor fastholder vi begrænsningerne for de store laks. Jeg håber, at vi med tiden kan tillade, at fiskerne kan fange og sælge større laks. Det ser vi på i forbindelse med de opfølgende undersøgelser de kommende år. Jeg er samtidig glad for, at vi allerede nu kan udvide fangstmulighederne for sild?, siger Mette Gjerskov.

Årsagerne til at dioxinindholdet i sildene nu daler kan være flere. Blandt mulige årsager er stop for en lang række udledninger af dioxin fra industri i Østersølandene.

Gode råd om fisk
Fødevarestyrelsen anbefaler, at forbrugerne spiser fisk mindst to gange om ugen. Fisk indeholder en lang række vigtige vitaminer, sporstoffer og mineraler. Men det er vigtigt at spise varieret også hvad angår fisk.

Særligt kvinder i den fødedygtige alder, gravide og ammende bør højst spise én portion østersølaks (ca. 125 gram) én gang om måneden og andre bør ikke spise østersølaks mere end højst to gange om måneden af hensyn til dioxin-indtaget.

Dioxin ophobes i fede fisk og indholdet af dioxin i Østersøen er højt på grund af industriel aktivitet omkring Østersøen.

De fleste af de laks, der sælges i Danmark kommer fra andre farvande og udgør ikke en særlig risiko.

Fakta:
I Danmark må man ikke omsætte Østersølaks større end 5,5 kg pga. dioxinindholdet. Laks mellem 2 og 5,5 kg skal dybdetrimmes inden de sælges. Ved en dybdetrimning fjerner man alt synligt fedt. Dioxin ophobes i fedtet.

For yderligere information
Fødevarestyrelsen, kontorchef, Henrik Dammand Nielsen: tlf. 7227 6684

For kontakt til ministeren:
Pressesekretær Allan Jørgensen: tlf. 2091 5901

Læs mere her

tags: Danmark, giftstof, Bornholm, fødevareminister, Fødevarestyrelsen, Østersøen, øl,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar