lørdag den 19. november 2011

Polyfluorerede stoffer i emballage kan smitte af på fødevarer

olyfluorerede stoffer bruges i fødevareemballage og kan med stor sandsynlighed smitte af på de indpakkede fødevarer, viser et ph.d.-studie fra KU-Life og DTU Fødevareinstituttet. De polyfluorerede stoffer kan omdannes til stoffer, der mistænkes for at være hormonforstyrrende og have andre sundhedsskadelige effekter.

Polyfluorerede stoffer er en gruppe kemikalier, som bliver brugt i fødevareemballage af pap og papir for at undgå, at emballagen bliver snavset eller suger fedt eller vand som for eksempel poser til mikrobølgepopcorn. Stofferne er meget overfladeaktive, skyr både fedt og vand og er modstandsdygtige overfor at blive nedbrudt.

Stofferne bliver også brugt i en række industrielle processer og produkter. Eksempelvis Goretex, Teflon og forskellige rengøringsartikler.

Fund af kendte og ukendte stoffer i emballage
Kemiker Xenia Trier fra DTU Fødevareinstituttet har under sit ph.d.-studie på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, KU-Life, og DTU Fødevareinstituttet udviklet en metode til at finde polyfluorerede stoffer i pap og papir, som er brugt til at emballere fødevarer med. Metoden har vist sig at være effektiv til at finde både kendte og hidtil ukendte polyfluorerede stoffer i pap og papir.

Fra danske, svenske og canadiske detailforretninger blev 74 prøver af pap og papir, som indeholder eller er beregnet til at indpakke mad i, undersøgt i ph.d.-studiet. 57% af prøverne indeholdt kendte polyfluorerede stoffer - især i emballage beregnet til fede fødevarer, høje temperaturer eller til langtidsopbevaring af eksempelvis rugbrød og popkorn. Undersøgelserne viste også, at 32% af de 74 prøver indeholdt hidtil ukendte polyfluorerede stoffer.

"Når over halvdelen af prøverne indeholder fluorerede stoffer, viser det et stort behov for at fortsætte med at kortlægge kendte, tilladte og forbudte fluorerede stoffer og deres sundhedsskadelige effekter - også fra ukendte kilder", siger kemiker Xenia Trier fra DTU Fødevareinstituttet.

Mistænkt for at være sundhedsfarlige
Polyfluorerede stoffer kan nedbrydes i mennesker, dyr og miljø til såkaldte perfluorerede stoffer eller de kan blive omdannet til perfluorerede nedbrydningsprodukter, når de bliver tilberedt eksempelvis i mikrobølgeovnen.

De perfluorerede stoffer ophobes i kroppen og kan have forskellige sundhedsskadelige effekter. Leverskader og ændringer i enzymsystemer, som blandt andet regulerer omsætningen af hormoner i kroppen, er den mest følsomme effekt set i dyreforsøg. Med højere doser er leverkræft, brystkræft og kræft i skjoldbruskkirtlen samt reproduktionsskader konstateret, hvilket tyder på en hormonforstyrrende effekt. Undersøgelser i mennesker har samtidig antydet en sammenhæng mellem forhøjede blodkoncentrationer og forskellige effekter såsom nedsat sædproduktion, nedsat frugtbarhed hos kvinder, effekter på skjoldbruskkirtlen, ændringer i stofskiftet, ADHD og øget forekomst af brystkræft.

Perfluorerede stoffer er fundet verden over i fødevarer, miljø og dyr samt i brystmælk og blod fra mennesker. Forskerne er bare ikke sikre på, hvor den type stoffer egentligt kommer fra, og hvorfor nogle af de perfluorerede stoffer er blevet fundet i mennesker i høje niveauer. Men de polyfluorerede stoffer i fødevareemballager er mistænkt for at være en væsentlig kilde med tilsvarende effekter.

"Vi har kendt til de perfluourerede stoffers sundhedsskadelige effekter i mange år, hvor det er den langsigtede udsættelse for stofferne, der er problematisk. Det er derfor bekymrende, hvis der kommer nye kilder til den type stoffer", siger konsulent John Christian Larsen fra DTU Fødevareinstituttet.

Behov for mere viden og flere undersøgelser
Der mangler stadig videnskabelig dokumentation og viden om de polyfluorerede stoffers giftighed, og der er stort set ingen målinger af deres forekomst i fødevarer og mennesker.

"Vi har behov for flere undersøgelser af, hvor meget af de polyfluorede stoffer bevæger sig fra emballagen over i fødevaren. Vores undersøgelser peger i retning af, at de niveauer, vi finder i emballagen, er så høje, at det er nødvendigt at undersøge indholdet af fluorerede stoffer i fødevarer nærmere", påpeger Xenia Trier.

Læs mere
Læs hele Xenia Triers ph.d.-afhandling: Polyfluorinated surfactants in food packaging of paper and board (pdf).

Resultaterne ovenfor er også offentliggjort i en artikel I tidsskriftet Environmental Science and Pollution Research: Polyfluorinated surfactants (PFS) in paper and board coatings for food packaging. Artiklen indgår i ph.d.-afhandlingen (paper I og IV).

Kontakt
Kemiker, ph.d. Xenia Trier, tlf. 35 88 74 71
Konsulent John Christian Larsen, tlf. 23 98 69 36

Læs mere her

tags: brystkræft, København, omsætning, kemi, DTU, miljø, fødevareemballage, videnskab, Forsker, øl,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar