torsdag den 4. oktober 2012

Frugt og grønt som kilde til fødevareoverførte sygdomme

I de seneste år har der både i Danmark og internationalt været øget fokus på frugt og grønt som kilde til fødevareoverførte sygdomme hos mennesker. DTU Fødevareinstituttet vurderer, at effektiv forebyggelse af sygdomme hos mennesker fra forurenet frugt og grønt bør ske så tæt på kilden som muligt. Men der mangler stadigvæk viden om, præcis hvilke typer frugt og grønt, der er de største kilder til smitte med sygdomsfremkaldende bakterier.
Det har i medierne været fremme, blandt andet i artikler i Berlingske den 30. september, at frugt og grønt i stigende grad er kilde til udbrud af fødevareoverførte sygdomme hos mennesker. De sygdomsfremkaldende bakterier kan for eksempel stamme fra brug af forurenet vand til vanding af afgrøder eller til efter­følgende skylning af produkterne før pakning.

Problemstillingen med frugt og grønt som kilde til sygdomsudbrud er ikke ny. Både i Danmark og i udlandet har der i de seneste år været fokus på frugt og grønt som følge af større og mindre sygdomsudbrud hos mennesker , siger forsker Birgitte Helwigh fra DTU Fødevareinstituttet.

Føde­vare­styrelsen har siden 2009 gennemført en række undersøgelser, som viser, at 2-3% af de undersøgte grøntsager og krydderurter var forurenet med salmonella eller campylobacter. Størstedelen af de positive partier var importeret fra udlandet.

Forebyggelse ved kilden er mest effektivt
Forebyggelse af sygdom fra forurenet frugt og grønt sker mest effektivt så tæt ved kilden som mulig, hvilket i mange tilfælde vil sige på landbrugsejendommene som ofte befinder sig i udlandet. Derfor er det vigtigt at huske den internationale dimension i det forebyggende arbejde i Danmark , udtaler Birgitte Helwigh.

Både DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen deltager i internationalt samarbejde i EU-regi og globalt med henblik på at udbrede de danske principper for overvågning og udbrudseftersporing.

DTU Fødevareinstituttet udarbejder hvert år et smittekilderegnskab for salmonella, som viser, hvor smitten stammer fra. Den nuværende metode er ikke velegnet til at vurdere frugt og grønts rolle for smitte af mennesker. For at kunne lave et smittekilderegnskab, som inkluderer frugt og grønt, er forudsætningen, at udvikle nye metoder og indsamle de nødvendige data.

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, regnskab, EU, udland, overvågning, DTU, bakterie, Fødevarestyrelsen, krydderurter, frugt, sygdom,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar