onsdag den 16. januar 2013

Dioxinfund i æg fra udegående høns

Fødevarestyrelsen har analyseret prøver af æg fra 30 mindre besætninger med udegående høns. I fire prøver er dioxin og PCB-indhold over grænseværdierne.
​Fødevarestyrelsen har analyseret prøver af æg fra 30 mindre besætninger med udegående høns. Prøverne er taget rundt om i landet. I fire prøver af æg er dioxin og PCB-indhold over grænseværdierne. De ramte besætninger har solgt direkte til forbrugerne, og har ikke leveret til ægpakkerier. Fødevarestyrelsen har lukket for salg af æg fra de fire gårde.

Langt de fleste æg overholder grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns økologiske eller konventionelle. Der er ikke set overskridelser i de økologiske æg, der er undersøgt.

Hvorfor er der fundet dioxin i æg
Dioxin er en miljøforurening og stammer især fra afbrænding af affald og fra industriproduktion gennem tiderne. Forureningen er blevet spredt via luften, så det i dag kan måles i stort set al overfladejord i Danmark. Forureningen stammer primært fra industri og forbrændingsanlæg fra lande syd og øst for Danmark. Der er set tilsvarende problemer i andre EU-lande.

Noget tyder på, at det høje indhold af dioxin primært findes i æg fra små hønsehold, da disse høns går mere ude end høns i store besætninger. Teorien er, at jo mere hønsene er ude, jo mere pirker de i jorden, og jo højere bliver indholdet af dioxin i æggene, men undersøgelsens foreløbige resultater er ikke entydige i forhold til denne sammenhæng.

Stadig mange uafklarede spørgsmål
Fødevarestyrelsen vil sammen med Miljøstyrelsen, DTU og branchen arbejde for at identificere mulige årsager, så tiltag kan iværksættes for at nedbringe mængden af dioxin i æg fra små udegående hønsehold. Fødevarestyrelsen vil samarbejde med branchen om vejledning til besætningsejere med små udegående hønsehold.

Hvad gør dioxin ved os
Dioxin er ikke akut giftigt, men kan være sundhedsskadeligt ved for højt indtag over længere tid. Dioxinindhold i fødevarer skal derfor begrænses. Vi kan dog ikke helt undgå dioxin, da det findes i alle animalske produkter.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 2284 4834

Læs mere her

tags: Danmark, EU-lande, EU, jorden, DTU, Fødevarestyrelsen, miljø, økologi,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar