tirsdag den 25. februar 2014

Usikkerhed om dødsfald grundet ESBL i kyllinger

Programmet Kontant på DR1 fortalte tirsdag den 18. december 2014, at en rapport fra DTU Fødevareinstituttet viser, at 8 dødsfald hos mennesker i Danmark skyldes ESBL-bakterier fra kyllingekød. Men udsendelsen undlod at nævne, at tallet, er meget usikkert estimeret.
Programmet Kontant på DR1 behandlede tirsdag den 18. februar 2014 ESBL-resistens i kyllingekød. Programmet citerede en rapport fra DTU Fødevareinstituttet for, at 8 dødsfald hos mennesker i Danmark skyldes ESBL e-colibakterier fra slagtekyllinger. Tallet stammer fra en artikel i et internationalt tidsskrift, som er refereret i rapporten. Udsendelsen undlod at nævne DTU Fødevareinstituttets tilføjelse om, at tallet er meget usikkert estimeret.

"Det er vores vurdering, at smitte af mennesker med ESBL fra fødevarer er et betydeligt og et stigende problem. Det er ligeledes DTU Fødevareinstituttets klare opfattelse, at antibiotikaresistens i fødevarer er en national såvel som international problemstilling, som udover en national indsats også kræver en international indsats", siger seniorforsker Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet.

Stigende forekomst af ESBL-bakterier i kyllinger
Forekomsten af resistente ESBL-bakterier i kyllingekød er steget siden 2009, viser den årlige DANMAP-rapport for 2012. ESBL-bakterier er resistente overfor de bredspektrede antibiotika cefalosporiner, der ofte bruges til behandling af livstruende infektioner hos mennesker.

Rapporten gør klart, at der er utilstrækkelige oplysninger til at udtale sig med sikkerhed om de enkelte fødevarers betydning for smitte af mennesker med ESBL i Danmark. Det er dog dokumenteret, at de ESBL-typer, der dominerer hos danske slagtekyllinger, er fundet i forbindelse med sygdom hos mennesker.

Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet har i 2013 taget initiativ til en forbedret overvågning hos mennesker, som er iværksat fra starten af 2014.

Antibiotikaresistens og -forbrug overvåges i Danmark af DANMAP, og hvert år opgør DANMAP-rapporten forbrug og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, 2013, december, infektion, 2012, antibiotika, overvågning, DTU, bakterie, 2014, sygdom,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar