lørdag den 18. oktober 2014

Øget fokus på kontrol af listeria i kødproduktvirksomheder

I oktober-december 2014 kører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne om 'Egenkontrol for listeria i kødproduktvirksomheder'. Kontrolkampagnen fokuserer på egenkontrol af listeria i fødevarevirksomheder, der producerer spiseklart kødpålæg f.eks. rullepølse og hamburgerryg.

Kontrolkampagnen er en opfølgning på listeriaudbruddet i sommeren 2014.

Formålet med kontrolkampagnen er at undersøge, om virksomhederne har styr på kontrollen af listeria og at virksomhederne får strammet op, hvis der konstateres problemer. Kampagnen fokuserer bl.a. på, om virksomheden tager de lovpligtige prøver, har styr på om listeria kan vokse i virksomhedens produkter, og om sporbarheden af råvarer og færdigvarer er i orden.

Fødevarestyrelsen har som led i det nuværende Fødevareforlig gennemført en række initiativer for at styrke virksomhedernes kontrol med listeria. Der er bl.a. udarbejdet forskellige redskaber til virksomhederne, herunder en vejledning om vurdering af fødevarers holdbarhed og en fotoserie om kritiske punkter i forhold til rengøring og listeria.

Læs mere her

tags: december, råvarer, virksomhed, kødpålæg, Fødevarestyrelsen, 2014,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar