tirsdag den 21. oktober 2014

Tang som biofilter og ingrediens

Muslinger og tang dyrkes i Horsens Fjord som led i et forskningsprojekt, der har fokus på brug af tang som biofilter og ingrediens til konsum og foder. DTU Fødevareinstituttet bidrager til undersøgelserne, der er præsenteret i en artikel i Plus Proces som eksempel på et forskningsprojekt indenfor ingrediensområdet. Muslinger og tang dyrkes ved et fiske-havbrug i Horsens fjord. Tangen og muslingerne fungerer som et biofilter, hvor affaldsproduktet fra én afgrøde er næring for en anden, og til sidst ender det alt sammen på forbrugernes tallerken. Projektet har fokus på tang som biofilter og ingrediens til konsum eller foder.

DTU Fødevareinstituttet deltager i projektet, som hedder "KOMBI opdræt". Projektets konkrete effekt er, at havbruget på baggrund af dokumentationen for muslinger og tangens biofilter kapacitet, nu har fået tilladelse til at tidoble deres fiskeproduktion, hvis der kompenseres 100 procent for udledt nitrat og fosfor ved hjælp af biofilter.

Meget foregår på ingrediensområdet
Ovenstående projekt er et eksempel på et forskningsprojekt indenfor ingrediensområdet. Ingredienser er vigtige i forhold til at fremstille sundt og sikkert fødevarer og foder og bidrager med en bestemt smag, konsistens og udseende.

Fremover vil forsknings- og innovationsprojekter indenfor området kunne placeres i Nationalt IngrediensCenter, NIC. Formålet med NIC er at skabe et stærkt samarbejde mellem forskningen og dansk ingrediensindustri, så industrien fortsat kan udvikle sin internationale styrkeposition indenfor både fødevarer og foder. Nationalt IngrediensCenter, NIC, er etableret på initiativ fra DTU Fødevareinstituttet.

NIC associeres administrativt og strategisk til forsknings- og innovationsplatformen inSPIRe, som er et samarbejde mellem fem universiteter, fem GTS institutter, brancheorganisationer og mere end 50 virksomheder.

Læs mere her

tags: Horsens, virksomhed, DTU, strategi, organisation, innovation, forskningsprojekt,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar