søndag den 14. december 2014

Dansk frugt og grønt indeholder stadig færrest sprøjterester

Dansk frugt og grønt indeholder fortsat færre sprøjterester end udenlandsk. Flere forskellige sprøjterester findes desuden oftere i samme prøve af udenlandsk frugt og grønt sammenlignet med danske varer. Denne udvikling har været stabil gennem de sidste fem år, viser en analyse i årets Pesticidrapport 2013 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets har analyseret 2.429 prøver fra den danske pesticidkontrol i 2013. Analysen viser, at importeret frugt og grønt stadig indeholder flere sprøjterester end danske varer, og at der oftere findes sprøjterester i prøver af konventionelt dyrket frugt (69%) end i prøver af konventionelt dyrkede grøntsager (34%).

I danskproduceret frugt er sprøjterester påvist i 49% af prøverne. I frugt fra EU lande er sprøjterester derimod fundet i 70% af prøverne, mens tallet for frugt fra lande udenfor EU er 75%. I danskproducerede grøntsager er sprøjterester fundet i 18% af prøverne, mens tallene for grøntsager produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 48% og 54%.

I udenlandske prøver af frugt og grønt er der også oftere mere end ét pesticid i samme prøve sammenlignet med de testede danske varer. I alt blev der fundet mere end et pesticid i 37% af de udenlandske prøver sammenlignet med 8,7% af de danske prøver.

161 af prøverne er økologiske fødevarer, og sprøjterester er fundet i fire (2,5%) af prøverne, som alle er udenlandske. Kun ved en af prøverne er det dog vurderet, at økologireglerne er overtrådt.

Som i tidligere år er der hverken fundet pesticider i babymad eller kød.

Ingen danske fund af sundhedsmæssig bekymring
I 98% af de undersøgte prøver er indholdet af sprøjterester under EU's tilladte grænseværdier.

Ingen prøver af danskproduceret frugt overskrider grænseværdierne, og der er kun overskridelser i fire (1%) af prøverne for frugt produceret i EU og i 15 (4%) af prøverne for frugt produceret uden for EU. I danskproducerede konventionelle grøntsager er overskridelser af grænseværdierne fundet i en (0,3%) af prøverne. Til sammenligning er tallene for konventionelle grøntsager produceret indenfor EU og i lande udenfor EU henholdsvis tre (1,2%) og to (3%).

Samlet set vurderer DTU Fødevareinstituttet, at de pesticidrester, som er fundet i de undersøgte prøver, ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, bortset fra tre udenlandske prøver, som Fødevarestyrelsen dermed enten tilbageholdte eller tilbagekaldte fra markedet.

DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, samlet set ikke bør give forbrugere anledning til sundhedsmæssige bekymringer.

Stabil udvikling over tid
Ifølge en sammenligning af de sidste fem års analyseresultater for seks af de afgrøder, som meget ofte ender i danskernes maver, har de generelle tendenser været stabile gennem årene. Analysen sammenholder indholdet af sprøjterester i gulerødder, jordbær, pærer, tomater, æbler og hvede.

Mange forhold har indflydelse på, hvor meget sprøjtegift, der er brug for i produktionen af frugt og grøntsager. Det gælder blandet andet udsving i vejret og deraf følgende problemer med for eksempel svampe- eller insektangreb. Resultatet af analysen viser dog et stabilt billede af, at danskproduceret frugt og grøntsager generelt indeholder et lavere niveau af sprøjterester.

Læs mere her

tags: 2013, EU, DTU, Fødevarestyrelsen, sprøjtegift, tomater, gulerødder, økologi, frugt, æble,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar