lørdag den 13. december 2014

Færrest pesticidrester i dansk frugt og grønt

Konventionel frugt og grønt fra Danmark indeholder stadig færre pesticidrester end det udenlandske, viser en ny rapport. Økologisk frugt og grønt fra Danmark er helt fri for pesticider. Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen dokumenterer, at der også i 2013 var langt færre rester af pesticider i dansk frugt og grønt end i tilsvarende produkter fra udlandet.

- Det er glædeligt, at den årlige rapport igen sætter en tyk streg under, at hvis man vil undgå kemi og mindske sit indtag af pesticidrester, skal man vælge dansk frugt og grønt allerhelst selvfølgelig økologisk, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Når der bliver fundet rester af sprøjtemidler i danske afgrøder, er det typisk i mængder, der ligger langt under grænseværdierne.

- Dansk frugt og grønt stikker endnu en gang af fra det udenlandske og ligger langt under grænseværdierne for pesticidrester. Det viser, at dansk gartneri og dansk landbrug er ansvarlige og har set fordelene ved at kunne markedsføre sig over for forbrugerne på sundhed og sikkerhed, siger Dan Jørgensen.

I rapporten har DTU Fødevareinstituttet sammenlignet dansk frugt og grønt med det der kommer ind i Danmark fra henholdsvis andre EU-lande og lande uden for EU. Og her bliver der fundet markant færre pesticider i dansk frugt og grønt end i det udenlandske.

Ud af de cirka 2500 prøver, som blev analyseret, var knap 200 økologiske. Ingen af de danske økologiske varer viste spor af sprøjtemidler.

- Det viser bare, at den danske økologi er i verdensklasse, og det skal vi være glade for, for det er noget man lægger mærke til uden for landets grænser, og er med til at give hele den danske fødevareproduktion et godt ry i udlandet og et stort salgspotentiale i udlandet, siger Dan Jørgensen.

Fødevareministeren præsenterer efter nytår en ny økologisk handlingsplan, der skal bidrage til at styrke dansk økologi yderligere de kommende år.

DTU Fødevareinstituttet vurderer ikke, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer.

Fundet af pesticidrester fordeler sig således:

Konventionel frugt og grønt: Danmark - EU - 3. lande

Fund af pesticidrester: 49% (frugt) 18% (grønt) - 70% (frugt) 48% (grønt) - 75% (frugt) 54% (grønt)
Overskridelser af grænseværdi: 0% (frugt) 0,3% (grønt) - 1% (frugt) 1,2% (grønt) - 4% (frugt) 3% (grønt)

Læs mere her

tags: Danmark, EU-lande, nytår, 2013, EU, fødevareminister, udland, kemi, DTU, Fødevarestyrelsen, økologi, frugt,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar