torsdag den 4. december 2014

Vandforsyning lukkes midlertidig på Helnæs

De seneste resultater af vandprøver fra Helnæs Vandværk viser desværre stadig forekomster af colibakterier. Derfor lukker Vandværket for vandet i aften fra kl. 19.00, og der bliver først åbnet for vandet til forbrugerne igen omkring midnat. -Vi er desværre nødt til at lukke for vandforsyningen hos vores brugere, da vi skal have tømt vandtanken for vand. Vi skal have gennemfotograferet tankens vægge og bund for at udelukke, at der er revner, hvor forureningen kan komme ind, siger Thomas Rasmussen, formand for Helnæs Vandværk, og fortsætter:

-Når tanken er gennemgået for utætheder og eventuelt repareret, fylder vi med den med renset vand, så der kan komme gang i anlægget igen. Derefter skyller vi hele ledningsnettet godt igennem. Vi håber, at vi med denne øvelse finder kilden til forureningen.

Tap ekstra vand og husk at koge det
Thomas Rasmussen beklager samtidig de gener, det endnu en gang medfører for beboerne på Helnæs:

-Jeg kan kun sige, at vi arbejder stenhårdt på at få løst problemet.

Han opfordrer samtidig borgerne til at tappe ekstra vand de næste timer, så de kan klare sig igennem i aften.

-Der vil være en smule vand i rørene, når vi lukker for vandet, men jeg opfordrer på det kraftigste til, at man undgår at tappe vand fra hanen i løbet af i aften. Det er lidt teknisk at forklare, men ved at tappe vand, når vi har lukket for det på Vandværket, kommer der trykfald i rørene og derved øges risikoen for, at der opstår en forurening andre steder i systemet.

Kogepåbuddet gælder således fortsat på Helnæs og ophæves tidligst i løbet af næste uge, da der skal tages to på hinanden følgende rene prøver, inden embedslægen kan ophæve påbuddet.

Helnæs Vandværk er lige nu i gang med at informere beboerne på Helnæs.

Der er leveret vand ud til levnedsmiddelproducenterne.

Læs mere her

tags: bakterie,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar