lørdag den 6. december 2014

Nu damper æbleskiverne af, inden de kommer i fryseren

55 millioner nybagte æbleskiver afgav så meget vanddamp i kagefabrikken Biscas fryser, at produktionen måtte lukkes hver anden dag for at afrime. I samarbejde med DTU Fødevareinstituttet har fabrikken lagt sin produktionsgang om og sparet 28 procent energi med en ny afkølingsmetode. Hvert år producerer kagefabrikken Bisca 55 millioner æbleskiver. Hidtil har fabrikken frosset æbleskiverne ned, lige når de kom ud af ovnen, men de varme æbleskiver afgav så meget vanddamp til den kolde luft i fryseren, at fryseelementerne rimede til på ganske kort tid. Fabrikken måtte derfor stoppe produktionen cirka hver anden dag for at afrime fryseren, og tiden mellem afrimningerne varierede meget. Det var derfor en begrænsning af produktionen, at de aldrig vidste, hvornår det var nødvendigt at afrime.

Sparer 28 procent energi
Et projekt med DTU Fødevareinstituttet, inSPIRe og Bisca har vist, at hvis æbleskiverne køler af i ni minutter inden de kommer i fryseren, bliver fordampningen i fryseren ni gange mindre.

De ni minutters afkøling krævede, at produktionsgangen blev lagt om, så transportbåndende, der fører æbleskiverne fra ovnen til fryseren, kører langsommere. På den måde fik æbleskiverne tid til at dampe af, inden de lægges i fryseren. Det har ført til, at Bisca sparer omkring 28 procent energi ved at bruge den nye metode i produktionsgangen.

Arbejdstiderne lagt om
Desuden lagde Bisca arbejdstiderne om, så der nu arbejdes i to skiftehold af ti timer. Det gør, at fryseren hver nat har fire timer til at afrime. Tidligere arbejdede Bisca i døgndrift, indtil fryseren ikke kunne mere, og man var nødt til at stoppe produktionen.

DTU Fødevareinstituttet testede også metoden på forårsruller fra Daloon og fandt, at det samme gælder for dem i forhold til at dampe af, inden de kommer i fryseren.

Studerende på besøg på Bisca
Projektet blev udført som led i et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet og inSPIRe, hvor forskere og virksomheder indenfor fødevarebranchen kædes sammen for at øge produktiviteten og den globale konkurrencedygtighed.

Som en del af samarbejdet var en gruppe ingeniørstuderende på besøg på Bisca for at få indblik i fabrikkens udfordringer i produktionen og komme med løsningsforslag hertil.

Læs mere her

tags: virksomhed, produktivitet, DTU, energi, studerende, konkurrence, arbejdstid, æble,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar