onsdag den 4. februar 2015

Rangordning af sygdomsrisiko fra mikroorganismer i frugt og grønt

Risikoen for at blive få en fødevarebåren infektion fra frisk frugt og grønt er højest ved indtag af bær, salat, spirer, tomat og melon. Det viser en risikorangering af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i frisk frugt og grønt, som DTU Fødevareinstituttet har foretaget for Fødevarestyrelsen. Rangordningen kan bruges til at prioritere tiltag, der skal styrke fødevaresikkerheden. Danskere spiser mere frugt og grønt end tidligere. I perioden 1995-2013 er indtaget steget med 30 %. Danske forbrugere har også fået større adgang til produkter fra hele verden. Samtidig har frisk frugt og grønt i stigende grad været årsag til fødevarebårne infektioner – ikke kun i Danmark men i hele den industrialiserede verden. Den øgede globale handel medfører en risiko for, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som tidligere kun sjældent eller aldrig fandtes i Danmark, bliver introduceret på det danske marked gennem importerede varer.

Risikorangering
Det er baggrunden for, at DTU Fødevareinstituttet har afdækket risikoen for at blive syg af mikroorganismer i spiseklar, frisk frugt og grønt på det danske marked. En liste er udarbejdet over forskellige kombinationer af produkter og sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som udgør den største risiko for sygdom hos danske forbrugere. I alt er 30 forskellige kombinationer inkluderet.

Rangordningen er baseret på en overordnet vurdering af risikoen for hver af de 30 kombinationer. Vurderingen er baseret på data om forekomsten af mikroorganismerne i de specifikke produkter, den dosis af mikroorganismen, der skal til for at forårsage sygdom, hvor alvorlig en sygdom den medfører, det gennemsnitlige antal sygdomstilfælde per år, og hvor meget der spises af de specifikke produkter.

Norovirus i bær rangerer højst, efterfulgt af salmonella, norovirus og E. coli i salat. Generelt ligger bær, salat, spirer, tomat og melon i toppen af rangordningen. Resultaterne stemmer i høj grad overens med hvad lignende europæiske og amerikanske risikorangeringer har fundet.

Myndighederne kan bruge resultaterne til at vurdere effekten af kontroltiltag og skiftende forbrugsmønstre samt prioritere tiltag, der skal styrke fødevaresikkerheden.

Rangeringsværktøj udviklet
Til rangordningsarbejdet har DTU Fødevareinstituttet udviklet et værktøj, som kan bruges til at rangere kombinationer af produkter og sygdomsfremkaldende mikroorganismer for grupper af personer med forskellige forbrugsmønstre samt til at opdatere risikorangeringen, når nye kontroldata foreligger.

Skyl grundigt og følg anvisningerne
Frisk frugt og grønt kan indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer, hvis de fx er blevet vandet eller vasket med beskidt vand, eller de er blevet høstet og håndteret af folk med mangelfuld håndhygiejne. Forbrugere kan mindske risikoen for sygdom ved at skylle produkterne grundigt og ved at følge eventuelle anvisninger om varmebehandling.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, 2013, 1995, infektion, DTU, Fødevarestyrelsen, stemmer, værktøj, frugt, sygdom, salat,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar