fredag den 3. juli 2015

Værktøjskasse på vej til at teste kemikalie-cocktails


En ny teststrategi for blandinger af nogle af de mange kemikalier, mennesker er udsat for i hverdagen, vil 26 partnere udvikle i et stort EU-projekt. Fra Danmark deltager DTU Fødevareinstituttet. Det fireårige projekt skal munde ud i en frit tilgængelig værktøjskasse til brug for myndigheder og forskere i fremtidige tests af relevante kemikaliecocktails.Mennesker bliver dagligt udsat for mange kemiske stoffer. Nuværende metoder til at teste de blandinger af kemikalier, vi bliver udsat for fra adskillige kilder i løbet af livet, er utilstrækkelige. I et nyt EU-projekt kaldet EuroMix vil 22 europæiske partnere og fire associerede partnere udenfor EU arbejde sammen om at udvikle en teststrategi.

Fokus vil hovedsageligt være på indtag af kemikalier fra fødevarekilder, men projektet vil også inddrage andre veje til indtag af fødevarerelaterede kemikalier. Da der findes et uendeligt antal kemikalie-cocktails, som vi udsættes for i hverdagen, vil partnerne i projektet udpege de kemikalier, der bidrager væsentligst til indtaget.

Hjælp til at teste relevante kemikaliecocktails
Et af målene med projektet er at udvikle nye modeller til at måle effekten af forskellige kemikalie-cocktails og reducere brugen af laboratoriedyr i fremtiden. Arbejdet vil bygge både på allerede eksisterende og ny viden om toksikologiske data. Forskerne vil udvikle nye modeller til at beregne risikoen ved kemikalier, og de vil udarbejde eksponeringsvurderinger af de kemikalier, mennesker udsættes for.

Arbejdet skal munde ud i en frit tilgængelig, webbaseret værktøjskasse til brug for myndigheder og forskere i fremtidige tests, som dels kan måle effekten af relevante kemikalie-cocktails samt dels indeholder en praktisk vejledning til, hvordan man bruger teststrategien og udfører risikovurdering af kemikalie-cocktails. Ligeledes vil projektet være med til at harmonisere måden at risikovurdere kemikalie-cocktails i EU, Codex Alimentations og USA.

Læs mere her

tags: USA, Danmark, euro, EU, kemi, DTU, strategi, Forsker, værktøj,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar