fredag den 13. november 2015

Genernes komplicerede samspil med kost og livsstil i udviklingen af kræft


Både menneskers genetiske sammensætning og deres kost og livsstil har indflydelse på risikoen for at udvikle kræft. Et ph.d.-studie fra DTU Fødevareinstituttet har undersøgt hvilke biologiske mekanismer, der ligger til grund for, at nogle mennesker udvikler bestemte kræftformer ved indtag af bl.a. rødt kød og alkohol, og ligeledes hvorfor kostfibre beskytter mod nogle kræfttyper. Bedre viden om samspillet mellem gener og miljøfaktorer kan bruges til at forbedre kostrådene og forebyggende sundhedsstrategier.Forekomsten af kræft i vesten er steget stødt de sidste 50 år. For prostata-, bryst-, og tarmkræft er der årsagsforhold til patientens gener i henholdsvis 42%, 27% og 35% af sygdomstilfældene. Studier har også vist, at flere kost- og livsstilsfaktorer – såsom indtag af rødt kød og alkohol, rygning og fedme – har en stærk indflydelse på menneskers risiko for at udvikle disse kræftformer.

I et ph.d.-studie fra DTU Fødevareinstituttet har Tine Iskov Kopp taget udgangspunkt i menneskers forskellige genetik og genernes samspil med indtag af rødt kød, alkohol, kostfibre og smertestillende medicin. Disse miljøfaktorer er udnyttet for at afdække hvilke biologiske mekanismer, der ligger til grund for den måde de undersøgte faktorer påvirker risikoen for at udvikle prostata-, bryst-, og tarmkræft.

Tine Iskov Kopp har gennem sine undersøgelser produceret vigtig viden om de biologiske mekanismer, som kan udgøre en væsentlig del af årsagen til udviklingen af de undersøgte kræftformer.

Hendes studier har blandt andet vist hvilke komponenter af immunforsvaret, der formentlig er involveret i udviklingen af tarmkræft, og at rødt kød og kostfibre interagerer med disse komponenter for henholdsvis at øge og nedsætte risikoen for tarmkræft. Desuden ser det ud til, at brug af smertestillende medicin også påvirker disse mekanismer.

Mere viden, bedre folkesundhedsstrategier
Flere studier er dog nødvendige for fx at påvise, om og hvordan de påviste biologiske mekanismer og rødt kød er forbundet i forhold til at øge risikoen for tarmkræft. Yderligere studier vil også kunne bruges til at afklare, hvorvidt det er indtag af rødt kød i sig selv, som er kræftfremkaldende, eller snarere tilberedelsesmetoden eller den generelle livsstil, der er associeret med et højt kød indtag. Det samme gør sig gældende for indtag af kostfibre og deres beskyttende effekt i forhold til udvikling af tarmkræft.

Mere viden om sammenhængene kan føre til at forbedre kostrådene og forebyggende folkesundhedsstrategier.

Læs mere her

tags: medicin, DTU, strategi, miljø, sygdom, livsstil,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar