tirsdag den 21. juni 2016

Danske importører har styr på frugterne


Ni ud af ti importører af frugt og grønt opfylder de krav, der skal sikre, at forbrugere trygt kan sætte tænderne i fx en banan fra udlandet. Næsten alle importører lever op til de sikkerhedskrav, der er for import af vegetabilske fødevarer som bl.a. frugt, grønt og krydderier. Det viser Fødevarestyrelsens seneste kontrolkampagne på området.

Ni ud af ti importører var registreret korrekt som importør og kunne både dokumentere, hvor produkterne kom fra og fremvise en grundig egenkontrol. Den skal blandt andet vise, at man kender til de risici, der er forbundet med en vare og dens oprindelsesland.

Ud over de mange glade smileys blev der også givet 20 sanktioner i forbindelse med kontrolkampagnen. De fleste sanktioner var indskærpelser, som medfører en mellemtilfreds smiley og et opfølgende kontrolbesøg. En enkelt importør fik et påbud om at stramme op på sin egenkontrol.

Der blev desuden ved analyse af prøver fundet for mange pesticidrester i seks forskellige stykker frugt og grønt fra lande uden for EU. Fødevarestyrelsen følger derfor op med lignende kontrolkampagner i 2016.

Fakta
- Fødevarestyrelsen udførte 177 kontrolbesøg i forbindelse med kampagnen.

- Fødevarestyrelsen gav i alt 20 sanktioner. Heraf blev der givet 11 indskærpelser for mangelfuld egenkontrol, fem indskærpelser for manglende eller forkert registrering som importør samt tre indskærpelser og et påbud for mangelfuld mærkning og information.

- Der blev udtaget 50 prøver af udenlandsk frugt og grønt; heraf blev der fundet overskridelser af grænseværdierne for pesticidrester i seks prøver (svarende til 12 procent af prøver)

Læs mere her

tags: EU, udland, 2016, krydderi, Fødevarestyrelsen, Fakta, frugt,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar