fredag den 10. september 2010

Snyd med vand i kyllinger koster politianmeldelse

I starten af 2010 igangsatte Fødevarestyrelsen en omfattende kødkontrolkampagne i detail- og grossistleddet, som både bestod i kontrol på stedet, udtagning af prøver til analyse for fedtindhold, artsbestemmelse af hakket kød og vandindhold i kylling. Gentagne tilfælde af vildledning fører nu til politianmeldelser af to virksomheder.

Kontrolkampagnen afslørede, at der, som det også var tilfældet ved kontroller sidste år, er problemer med for meget vand i de neutralmarinerede kyllinger. Således var der mere vand, end der stod på pakkerne, i omkring halvdelen af de knap 40 udtagne kyllingeprøver. Fødevareminister Henrik Høegh vil have sat en stopper for vildledningen.

Det er helt uacceptabelt, at man igen i så mange tilfælde har fundet et for højt vandindhold i kyllinger - og særligt i de tilfælde, hvor det er de samme virksomheder, der gentagne gange overtræder reglerne. Jeg er derfor tilfreds med at, der er fulgt op med politianmeldelser over for de to virksomheder, der flere gange har overtrådt reglerne , siger Henrik Høegh

Mærkning, fedtprocent og ikke-deklarerede dyrearter
Kontrollen viste, at der var problemer hos 11 % af detailvirksomhederne og 32 % af engrosvirksomhederne med ukorrekt og mangelfuld mærkning af kød, herunder ommærkning, holdbarhedsmærkning, ingrediensmærkning mv. Når det gælder detail, er der tale om en forbedring. Også karakteren af overtrædelserne har ændret sig. Således var der i 2009-kampagnen langt flere eksempler på graverende overtrædelser, end tilfældet er i de nye resultater.

Derudover fandt man fejl i fedtprocenten, hvor man i 8 % ud af i alt 237 prøver fandt mere fedt i kødet end angivet på pakkerne og i knap 4 % af prøverne mindre fedt end angivet.
I forhold til fund af fremmede kødarter i hakket kød - fx svin i oksekød - er tallet faldet til 10 % af prøverne i 2010, mens der i 2009 var fremmed kød i hver tredje prøve. Derudover er tallet for tilstedeværelse af fremmede dyrearter faldet til et helt minimalt niveau i løbet af foråret, hvornavnlig tiltagene i detailleddet omkring procedurer for rengøring og omkring indkøb af flere maskiner til at hakke kød, giver gode resultater.

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar