fredag den 10. september 2010

Dansk nitrit-sejr i EU

Med miljøgarantien i hånden er det lykkedes fødevareminister Henrik Høegh at få forlænget den særregel, som gør det muligt at fastholde skrappere danske krav til brugen af stoffet nitrit i skinker og pølser på det danske marked. De gælder nu til 2015.

EU har dermed tilladt Danmark at gå enegang og fastholde kravene om, at fødevarer på det danske marked kun må have det nitritindhold, der er absolut nødvendigt af hensyn til konserveringen og dermed fødevaresikkerheden.

Fødevareminister Henrik Høegh kalder EU Kommissionens beslutning en sejr for forbrugerne i Danmark og danske fødevares omdømme.

Det er en stor tilfredsstillelse, at vi har formået at få Kommissionen til at anerkende, at den risiko for dannelse af kræftfremkaldende nitrosaminer, der er ved brugen af nitrit i fødevarer, er så veldokumenteret, at Danmark kan sætte sit eget loft over indholdet af nitrit i kødvarer, siger fødevareminister Henrik Høegh.

SCF, den videnskabelige komité for Levnedsmider i EU, har flere gange fastslået, at nitrit kan omdannes til kræftfremkaldende nitrosaminer i fødevarer. Derfor har jeg haft et ønske om, at vi fortsat kan begrænse indholdet af nitrit til det, der er absolut nødvendigt for at undgå tilfælde af pølseforgiftning i Danmark , siger fødevareminister Henrik Høegh.

EU-kommissionen har accepteret, at Danmark frem til 2015 kan fastholde, at alle kødprodukter, der markedsføres i Danmark, skal have et nitritindhold væsentlig lavere end det niveau, der tillades i andre EU-lande.

Desuden skal EU-Kommissionen indenfor 5 år se på, om man kan nedsætte de grænseværdier for nitrit, der er gældende i resten af EU. Det betyder, at Danmark går foran for at begrænse brugen af nitrit som tilsætningsstof i hele EU.

Fakta

- om de danske særregler
Da EU i 1995 vedtog et direktiv med regler for nitrit i kødprodukter var de tilladte mængder langt højere end de gældende danske regler, som allerede havde været gældende i mange år. Ved hjælp af Miljøgarantien i EU-traktaten forsøgte Danmark at opretholde de gældende danske regler. Det blev afvist af Kommissionen, men sagen endte ved EF-domstolen, hvor Danmark vandt. Efter dommen ændrede man EU reglerne i retning af de danske, men uden til fulde at følge de videnskabelige anbefalinger for brugen af nitrit, som Danmark retter sig efter. Det var ikke tilfredsstillende for Danmark, der nu for anden gang har fået midlertidige tilladelser til at opretholde nationale særregler.

- om nitrit:
Nitrit er som alle andre tilsætningsstoffer reguleret i EU. Tilsætningsstoffer kan godkendes hvis de er sundhedsmæssig forsvarlige, har en teknologisk begrundelse og ikke vildleder forbrugeren. Grænseværdier og anvendelsesområde fastsættes ved godkendelse. De danske regler for brugen af nitrit lever op til EU's krav til tilsætningsstoffer. Nitrit tilsættes eksempelvis spegepølser, rullepølse, skinker for at konservere produkterne ved at holde farlige bakterier ude. Det drejer sig primært om den farlige botulisme bakterie, der forårsager pølseforgiftning. Når det er vigtigt at bruge de mindst mulige mængder nitrit til konservering, er det fordi nitrit kan omdannes til sundhedsskadelige nitrosaminer, som er kræftfremkaldende stoffer, der af både DTU, Fødevareinstituttet og SCF, den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler i EU, er vurderet at udgøre en væsentlig sundhedsrisiko.

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar