søndag den 12. juni 2011

Ældre skal have en "federe" mad

Sønderborg Kommune tager nu affære i forhold til sidste års undersøgelse fra Fødevareinstituttet på DTU der viste, at 60-80 procent af de ældre i plejeboliger er moderat eller svært undervægtige og, at 15 procent har brug en egentlig ernæringsterapi.

- Vi tror ikke, det er helt så slemt. Men det skal selvfølgelig undersøges. Vi vil vide, hvordan det står til. Ifølge vores kostpolitik skal de ældre have en mad der er rig på protein og
fedt og så næringsrig at de ældre holder vægten, også i perioder hvor den ældre af en eller anden årsag mister appetitten, siger formanden for Seniorudvalget i Sønderborg, Jesper Rosanes.

Seniorudvalget har sidste år besluttet at indkøbe et elektronisk kostberegningsprogram der er en forudsætning for at beregne næringsindholdet i maden der tilbydes på plejecentrene.
Seniorudvalget har herefter besluttet at alle beboerne tilbydes en ernæringsscreening.

Beboerne bliver tilbudt ernæringsscreening fire gange om året, screeningen vil vise hvilken ernæringstilstand beboeren er i. Hvis screeningen viser at beboeren er moderat
eller svært undervægtig, vil beboeren blive tilbudt en kost der passer til deres behov, og der vil blive fulgt op med vægtkontrol og registrering af kosten.

Efter 1 år vil der blive evalueret på screeningen.

Den væsentligste udgift ved nyordningen i Sønderborg er til arbejdstid. I alt skal der bruges 1.271 timer svarende til 115 timer pr. år pr plejecenter.

Yderligere oplyster om udvalgets bevæggrunde hos Jesper Rosanes telefon 2790 3705 og fakta om ernæringsscreeningen hos kostkonsulent Helle Bladt, telefon 8872 6730.

Læs mere her

tags: politi, Sønderborg, DTU, arbejdstid, sprog,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar