mandag den 27. februar 2012

Latinske fisk på plakaten

De seneste dage har det været omtalt i pressen, at nye EU-regler stiller krav om, at fiskehandlerne fra 1. januar skal oplyse fiskenes latinske navne. Der har været bragt forskellige udsagn om reglernes indhold, formål og betydning.

Reglerne har til formål at sikre, at den interesserede forbruger køber den rigtige fisk.

Siden 2002 har det været et krav, at fiskevarers latinske navn skal oplyses i engrosleddet. Formålet er at sikre sporbarhed og kontrol. I dag handles fisk på tværs af Europa og verden. Det latinske navn giver en entydig identifikation af fiskens art, og det er en fordel, da det latinske navn er ens landene imellem.

Fra 1. januar 2012 skal forbrugerne også have mulighed for at få oplyst det latinske navn. Da fiskerhandleren i forvejen ligger inde med det latinske navn, er det nemt at give det videre til forbrugeren.

Oplysningen kan fiskehandleren vælge at give via en af de standardplakater, der allerede findes, via en tavle eller på anden vis.
Baggrunden for den nye regel er, at det giver den særligt interesserede forbruger mulighed for at orientere sig nærmere om, hvilken slags fisk forbrugeren køber. Der findes mange såkaldte handelsnavne for fisk, som forhandlerne bruger og kravet om angivelse af det latinske navn er med til at forebygge, at forbrugeren bliver vildledt.

Fx fisken ?pangasius?, som er en forholdsvis billig fisk fra Asien, der er blevet mere og mere udbredt på det danske marked. Der har imidlertid været rejst kritik af produktionen af pangasius, og der er derfor forbrugere, der ønsker at undgå den. Angivelse af det latinske navn sikrer, at forbrugerne ved, at det er en pangasius-fisk, de køber.

Mange fiskehandlere og supermarkeder anvender nemlig betegnelsen ?hajmalle? for pangasius. Betegnelsen smørfisk anvendes også ofte fejlagtigt. Fødevarestyrelsen har konstateret, at oliefisk/smørmakrel fejlagtigt sælges som ?smørfisk?.

Hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med den almindelige kontrol bliver opmærksom på fiskehandlere, der ikke lever op til kravet, vil Fødevarestyrelsen vejlede om de nye regler.

Læs mere her

tags: Europa, 2002, Asien, EU, 2012, supermarked, Fødevarestyrelsen,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar