lørdag den 31. marts 2012

Der er penge i bæredygtighed

Det viser den første opgørelse af uddelingen af støttekroner på Fødevareministeriets grønne program GUDP. 195 mio. kr. er der i 2011 delt ud til 46 forskellige projekter, der via miljøteknologi- og viden bidrager til en bæredygtig udvikling af fødevareerhvervet.

Der er penge og vækst i bedre miljø det er konklusionen af årsberetningen fra GUDP. Det grønne støtteprogram har haft succes med at finde ideer og projekter, der kan få sat fart på den grønne omstilling ved på en og samme tid at øge bæredygtigheden og væksten i fødevaresektoren.

Vi skal have Danmark helt i front, når det gælder udviklingen af ny miljøteknologi og ­viden, der kan gøre fødevareerhvervet grønnere, styrke vores eksport og skabe job. Vi står med store udfordringer med erhvervets økonomi, pres på klimaet og et stort forbrug af sprøjtegifte og næringsstoffer. Med GUDP-midlerne får vi løsninger på bordet, der gavner både miljø og bundlinje. Derfor er jer rigtig glad for den store interesse for midlerne, og at der kommer så mange gode projekter ud af det , siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Ko i osteklokke
Et af de mange initiativer, der har fået støtte er en overdimensioneret plastic-osteklokke til køer. Over 9 måneder skal den bruges som løbende klimatester for at undersøge sammenhængen mellem køernes klimabelastende metanudslip, mælkeproduktion og foderblanding. Der er også givet tilskud til et varslingssystem, der kan hjælpe danske kartoffelavlere til at begrænse forbruget af sprøjtemidler.

Vi er kommet rigtig godt fra start, med masser af gode ansøgninger og innovative projekter. Der er dog stadig klare forbedringspotentialer ikke mindst i forhold til at reducere brugen af sprøjtemidler og indsatsen for at opnå større merværdi pr. råvareenhed siger Tom Knutzen, formand for GUDP-bestyrelsen.

Fakta om uddeling af midler
Der har været to ansøgningsrunder til GUDP i 2011, en i april og en i september. Til de to runder modtog GUDP i alt 220 ansøgninger. 46 projekter fik tilskud på i alt 195 millioner kr. I begge runder kom ansøgningerne fra hele fødevaresektoren, lige fra projekter til at udvikle bæredygtig planteproduktion til nye fangstredskaber i fiskeriet.

GUDP s tilskud er fordelt ligeligt mellem virksomheder og forskningsinstitutioner

Kontakt:
Anders M. Klöcker, NaturErhvervstyrelsen, GUDP-sekretariatet, tlf.: 4189 2531

Læs mere her

tags: Danmark, 2011, økonomi, Tom Knutzen, fødevareminister, virksomhed, penge, teknologi, miljø, sprøjtegift,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar