tirsdag den 8. oktober 2013

Stigning i resistente bakterier i kyllingekød

Siden 2011 er niveauet af resistente ESBL-bakterier i importeret kyllingekød steget, og især det udenlandske kyllingekød indeholder ofte ESBL-bakterier. Kyllingekød indeholder desuden høje niveauer af campylobacter, som er resistent overfor antibiotika, der er særligt vigtige til behandling af livstruende infektioner hos mennesker. Det viser tal fra årets DANMAP-rapport 2012 fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.
ESBL-bakterier er et af de hurtigst stigende resistensproblemer i verden. ESBL-bakterier er resistente overfor de bredspektrede antibiotika cefalosporiner, der ofte bruges til behandling af livstruende infektioner hos mennesker.

Den årlige DANMAP-rapport fra 2012 viser, at næsten to tredjedele af prøverne af importeret kyllingekød og mere end en tredjedel af dansk kyllingekød indeholder ESBL-bakterier. Det er markant flere end tidligere år for det importerede kyllingekød. For det danske kyllingekød er forekomsten på samme niveau som i 2011.

Internationale løsninger nødvendige
Forbrug af cefalosporiner til kyllinger bliver regnet for hovedårsagen til udviklingen af ESBL-resistens. Men cefalosporiner er ikke blevet anvendt i den danske kyllingeproduktion i de sidste ti år og kan derfor ikke forklare ESBL-udviklingen i Danmark.

Fund af ESBL-bakterier i danske kyllinger kan til gengæld skyldes spredning fra importerede forældredyr, der importeres fra få producenter til hele Europa, og som inden importen er blevet behandlet med cefalosporiner.

Så længe ESBL-bakterier kommer ind i Danmark via importerede forældredyr, er det svært at komme af med ESBL-bakterierne. Derfor er internationale løsninger og tiltag nødvendige til at begrænse spredning og overlevelse i besætningerne , siger seniorforsker Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet.

Resistens overfor andre vigtige antibiotika
Kyllingekød indeholder også andre bakterier, der er resistente overfor de såkaldte kritisk vigtige antibiotika. Antibiotika, som bliver brugt til behandling af livstruende infektioner hos mennesker.

Kyllingekød er årsag til omkring en tredjedel af alle infektioner med campylobacter. Af de campylobacter man finder i dansk kyllingekød er 29% i 2012 resistente overfor fluorokinoloner, som er kritisk vigtige antibiotika. Det er det højeste niveau siden 2007. Indholdet i importeret kyllingekød er imidlertid på et væsentligt højere niveau - 46%. Generelt har importeret kyllingekød en markant højere forekomst af resistente bakterier end dansk kyllingekød.

Kyllingekød er en væsentligste kilde til infektioner med campylobacter hos mennesker, hvorimod vi endnu ikke ved, hvor stor en andel af humane infektioner med ESBL-bakterier, der stammer fra kød , siger seniorforsker Yvonne Agersø.

Undersøgelserne peger i retning af, at bakterier, der er resistente overfor kritisk vigtige antibiotika, forekommer hyppigere i både dansk og importeret kyllingekød end i okse- og svinekød.

Der er behov for internationalt at sætte fokus på resistens overfor kritisk vigtige antibiotika i kyllinger. Nationalt er det vigtigt at overveje tiltag i kyllingeproduktionen for at reducere forekomsten af resistente bakterier i kyllingekød , tilføjer seniorforsker Yvonne Agersø.

Fakta
ESBL-bakterier
Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens, så de overlever. De resistente bakterier har ændret deres arvemateriale deres gener. Forskerne finder de samme typer af ESBL-gener hos bakterier både hos mennesker og i kød.
Ved at bruge bredspektrede antibiotika, specielt cefalosporiner, bliver bakterierne resistente over for den antibiotikatype. Det specielle ved cefalosporin-resistens er, at bakterierne også bliver resistente over for næsten alle almindelige typer penicilliner.
De enzymer, der skaber cefalosporin-resistens, hedder ESBL (extended spektrum beta-laktamase eller cefalosporinase). Cefalosporin-resistente bakterier, som for eksempel kan være e-coli, salmonella og klebsiella kaldes derfor ESBL-producerende bakterier eller blot ESBL-bakterier.
Forekomsten af ESBL-colibakterier i dansk kyllingekød er på samme niveau i 2012 (36%) som i 2011 (44%), mens forekomsten i importeret kyllingekød er markant højere i 2012 (61%) end i 2011 (48%).
Campylobacter
Campylobacter er sygdomsfremkaldende bakterier, som kan overføres fra dyr til mennesker. Udvikles der resistens i de bakterier i husdyrproduktionen, kan resistensen overføres til mennesker via fødevarer. I visse tilfælde kan det medføre behandlingssvigt ved sygdom.
Campylobacter jejuni er den hyppigst forekommende campylobactertype i kyllingekød. Set i en europæisk sammenhæng, er resistensforekomsten i Campylobacter jejuni fra danske slagtekyllinger og kyllingekød samt Campylobacter coli fra svin blandt Europas laveste.
Kritisk vigtige antibiotika
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udpeget en række forskellige typer antibiotika som kritisk vigtige, det vil sige som det eneste eller et af de få antibiotika, der kan bruges til behandling af alvorlige infektioner hos mennesker.
Cefalosporiner er blandt de kritisk vigtige antibiotika. Det er vigtigt at mindske forbruget af cefalosporiner hos dyr for at undgå, at der udvikles resistente bakterier, som kan overføres til mennesker. Fluorokinoloner tilhører også gruppen af kritisk vigtige antibiotika.
DANMAP 2012
Tallene stammer fra DANMAP-rapporten for 2012, der i år er udkommet for 17. gang. Hvert år opgør rapporten forbrug af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Bag DANMAP står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, 2011, Europa, infektion, 2012, 2007, antibiotika, DTU, bakterie, svinekød, organisation, Forsker, arvemateriale, Fakta, sygdom,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar