tirsdag den 17. februar 2015

Seminar om kemikalie-cocktails i mad

Hvad sker der egentlig, når vi mennesker bliver udsat for mange forskellige kemikalier i den mad, vi spiser Kan matematiske modeller forudsige virkningen af sådanne cocktails Og er den fødevareemballage af papir og pap, vi bruger, i orden Det er nogle af de spørgsmål, som et netop afsluttet forskningsprojekt med DTU Fødevareinstituttet i spidsen har forsøgt at besvare. Hør svarene og få præsenteret hovedresultaterne fra projektet på et seminar den 19. marts 2015. Fødevareminister Dan Jørgensen åbner seminaret. Det har længe vakt bekymring, at den traditionelle måde at vurdere, hvorvidt kemikalier kan være skadelige, kun tager højde for kemikalier enkeltvis og ikke inkluderer en eventuel øget risiko ved, at kemikalierne er til stede i en cocktail. Fødevareministeriet søsatte i 2011 et omfattende fireårigt forskningsprojekt om cocktaileffekter på fødevareområdet med DTU Fødevareinstituttet i spidsen.

Forskningsprojektet er netop afsluttet og DTU Fødevareinstituttet inviterer til seminaret: Kemikalie-cocktails i mad – hvordan griber vi det an i fremtiden På seminaret vil projektdeltagerne fremlægge ny viden om, hvorfor påvirkningen fra flere forskellige kemiske stoffer på én gang kan være særligt problematisk.

På programmet er blandt andet oplæg om hvilke kemikalier, danskere er udsat for i hverdagen, en forklaring på hvordan cocktaileffekten af kemikalierne beregnes, og en gennemgang af nogle konkrete cases. Oplægsholderne vil også præsentere den værktøjskasse, som i projektet er udviklet til brug ved fremtidige risikovurderinger af cocktaileffekter i fødevarer. Fødevareminister Dan Jørgensen åbner seminaret.

Læs mere her

tags: 2011, kemi, DTU, fødevareemballage, Kemikalie, Forskning, forskningsprojekt, værktøj,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar