fredag den 13. marts 2015

Positive tendenser i danskernes kost

Fisk og grøntsager fylder mere i danskernes kost, mens sukkersødede sodavand fylder mindre. Det er nogle af de nye tendenser, der bidrager positivt til danskernes kostvaner, viser tal fra den seneste undersøgelse af danskernes kostvaner, som DTU Fødevareinstituttet har udført. Den seneste nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet viser, at danskere er tættere på at opfylde nogle af de officielle kostråd. Undersøgelsen omfatter næsten 4.000 personer fra 2011-2013.

Mere fisk og flere grøntsager
De fleste danskere spiser grøntsager hver dag, og kostens indhold af grøntsager er steget med knap 20 % siden den forrige kostundersøgelse fra 2003-2008. Det er især de mindre kostfiberrige grøntsager som fx agurk og salat, der spises mere af. Blandt de voksne er kostens indhold af frugt faldet med cirka 16% i samme periode.

"I forhold til de anbefalede 600 gram frugt og grønt ville det være gavnligt, hvis både børn og voksne spiste en frugt og en grov grøntsag mere om dagen," siger seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet.

Det gennemsnitlige indtag af fisk er også steget, især i de voksnes kost, som indeholder cirka 14 gram mere fisk per dag. Kostens indhold af fisk er dog stadig skævt fordelt: Hos omkring en tredjedel af deltagerne indeholder kosten kun små mængder fisk. Faktisk spiser hver tiende deltager slet ikke fisk. Til gengæld indeholder kosten mere end de anbefalede 50 gram per dag hos cirka en fjerdedel af deltagerne.

"Fisk er en særlig god kilde til D-vitamin og andre livsvigtige næringsstoffer, så det ville da være godt for danskerne at spise flere fiskemåltider," siger seniorrådgiver Agnes N. Pedersen fra DTU Fødevareinstituttet.

Færre tomme kalorier
Andelen af både børn og voksnes samlede energiindtag, der udgøres af tilsat sukker, er desuden faldet en smule. Det skyldes primært, at de drikker færre sukkersødede sodavand og spiser færre sukkerholdige fødevarer. Halvdelen af de 4-14-årige og hver tredje voksen spiser dog stadig for meget sukker.

"Søde sager er tomme kalorier, fordi de – modsat andre fødevaregrupper – kun bidrager meget beskedent til indtaget af vitaminer og mineraler, så det er positivt at se et fald i, hvor meget slik og sodavand danskerne får," siger Sisse Fagt.

"Faktisk er det meget simpelt: Ved at følge de veldokumenterede officielle kostråd kan man opnå en sund kost," understreger Sisse Fagt.

Fakta
Data til den seneste nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet er indsamlet i perioden 2011-2013. Undersøgelsen omfatter 3.946 personer i alderen 4-75 år.
I undersøgelsen registrerer deltagerne, hvad de spiser og drikker og hvor meget de motionerer i løbet af en hel uge. De bliver også spurgt om deres sociale og demografiske baggrund, måltidsvaner samt holdninger til og viden om sund kost og bevægelse.
Undersøgelsens resultater kan bruges til at planlægge initiativer til fremme af sunde kostvaner, som kan forebygge kostrelaterede sygdomme.

Læs mere her

tags: 2011, 2008, 2003, 2013, DTU, energi, Fakta, vitaminer, mineraler, frugt, kalorier, sygdom, D-vitamin, salat,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar