lørdag den 18. april 2015

Bredt fødevareforlig styrker dansk fødevaresikkerhed

Regeringen har indgået bred politisk aftale om et 4-årigt fødevareforlig. I alt afsættes der 354 mio. kr. til bedre kontrol og fødevaresikkerhed Med det nye forlig kan vi sikre et fortsat højt niveau for den danske fødevaresikkerhed. Vi kommer til at gå mere målrettet efter de brodne kar, der gang på gang overtræder reglerne samtidig med, at vi styrker Fødevarestyrelsens rejsehold, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

Sidste sommers listeriaudbrud viser, hvor vigtigt det er, at vi er på stikkerne og hele tiden sørger for at optimere fødevaresikkerheden.

Fødevareforliget lægger op til en række initiativer på følgende områder:

Fokuseret kontrol – flere risikobaserede kontroller
Mere vejledning af virksomheder omkring overholdelse af regler for fødevaresikkerhed
Fair konkurrence - opnormering af rejsehold og etablering af whistleblowerordning
Forbrugersikkerhed med fokus på kemiske og mikrobiologiske forureninger i fødevarer
I alt afsættes der 354,5 mio. kr. frem mod 2018. Partierne bag aftalen er tilfredse med at det er lykkes at blive enige om et nyt fødevareforlig:

Dansk Folkeparti:

Jeg er glad for at vi fastholder den retning, der blev udlagt ved Fødevareforlig 1 og 2, hvor vi går imod mere vejledning og ikke kun fokuserer på kontrol. Fødevaresikkerhed er vigtig for fødevaresikkerheden og eksporten og det bidrager denne her aftale til, siger ordfører Rene Christensen.

Venstre:

For Venstre har det været vigtigt at bekæmpe den vilkårlighed, som virksomheder risikerer at blive udsat for, så vi sikrer den enkeltes retsstilling. Samtidig lægger vi nu op til mere vejledning af virksomhederne fremfor kun at fokusere på kontrol og bøder, siger Esben Lunde Larsen.

De konservative:

Vi er glade for, at vi bevarer smileyordningen som vi kender den i dag, så forbrugerne og virksomhederne ikke bliver forvirrede over at skulle forholde sig til nye kategorier, siger ordfører Daniel Rugholm.

Socialdemokraterne:

Jeg er godt tilfreds med at vi tager hul på brug af ny teknologi og derved skaber grundlag for, at teknologien kan anvendes og udbredes fra Danmark, siger ordfører Orla Hav.

De radikale:

Vi glæder os over, at vi med fødevareforliget kan gøre det lettere at være en lille fødevareproducent, siger ordfører Ida Auken.

SF:

Det er vigtigt, at vi fortsætter den gode indsats mod farlig kemi i fødevarer og lemper vilkårene for små gårdproducenter under hensynstagen til fødevaresikkerheden, siger ordfører Lisbeth Bech Poulsen

Enhedslisten:

Det er afgørende at vi sikrer en effektiv kontrol og gør det lettere for små økologiske fødevareproducenter at leve op til reglerne, siger ordfører Per Clausen.

Læs mere her

tags: Danmark, Venstre, Enhedslisten, Socialdemokrater, politi, Dansk Folkeparti, SF, virksomhed, 2018, kemi, teknologi, Fødevarestyrelsen, mikrobiologi, konkurrence, Ida Auken, økologi,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar