torsdag den 29. oktober 2015

Eva Kjer: Slut med sager om kanelsnegle og tørfisk


Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen omlægger nu Fødevarestyrelsens kontrolkampagner. De skal fokusere mere på alvorlig snyd og det, folk bliver syge af.Dårlig køkkenhygiejne, listeria i ældremad og sjusk med fødevaresikkerheden er blandt de problemer, Fødevarekontrollen skal fokusere mere på frem for at gå i rette med, om bagerne laver kanelsneglen en knivspids for stærk. Det slår miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu fast.

- Det seneste år har vi set flere sager, hvor listeria på ulykkelig vis har kostet menneskeliv, samtidig med, at vi har hørt om kanelsneglskontrol og problemer med at tørre salte fisk på en tørresnor i Vestjylland. Den prioritering er helt skæv, og det retter jeg nu op på. Fødevarestyrelsen skal bruge kræfter der, hvor det batter for fødevaresikkerheden, som kan redde menneskeliv og nedbringe antallet af personer som bliver syge af maden, i stedet for der, hvor indsatsen kun medfører hovedrysten, siger Eva Kjer Hansen.

Fødevarestyrelsen er i øjeblikket ved at planlægge kontrolkampagnerne for 2016, og ministeren har nu indskærpet, at der kun skal iværksættes kampagner, der har med fødevaresikkerhed eller grov vildledning at gøre samt kampagner med det specifikke formål at hjælpe virksomhederne med at forstå og følge reglerne.

Derudover skal hver enkelt kontrolkampagne vurderes ud fra, om risikoen og behovet er stort, og om en kontrolkampagne er den rette tilgang, eller om udbyttet vil være større, hvis for eksempel vejledningen bliver øget i forbindelse med tilsyn. Derfor vil der fremadrettet ikke blive gennemført flere "kanelkampagner" eller kontrol af, om der er 'glas og gaffel'-mærker på plasticemballage. I stedet skal der skrues op for antallet af kampagner med fokus på f.eks. listeria og roskildesyge.

- Fødevarekontrollen er allerede i fuld gang med flere kontrolkampagner i forhold til listeria, hvor medarbejderne for eksempel tjekker for listeria i institutions- og hospitalskøkkener, der laver mad til mennesker, der er svækkede. Det er sådanne kampagner, jeg ønsker at se flere af i fremtiden, siger Eva Kjer Hansen.

Fødevarekontrollen gennemfører årligt ca. 12-18 kontrolkampagner på fødevareområdet. Kontrolkampagner adskiller sig fra den traditionelle kontrol ved at fokusere mere målrettet på enkelte emner, som f.eks. listeria og årsager til roskildesyge, og ved at være mere dybdegående i sin kontrol og vejledning. Antallet af kontroller i den enkelte kampagne kan variere afhængig af emne og målgruppe – fra 50 til 1.000 kontroller.

Læs mere her

tags: hospital, fødevareminister, Eva Kjer Hansen, virksomhed, 2016, Fødevarestyrelsen, miljø,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar