onsdag den 6. juli 2016

Begræns indtaget af abrikoskerner og undgå forgiftninger


Ved at spise en halv stor abrikoskerne, svarende til et kvart gram, risikerer voksne at overskride den sikre grænse for indtag af stoffer, som i kroppen bliver omdannet til den giftige blåsyre. For småbørn kan indtaget være for stort ved at spise mere end 0,06 gram kerne. Det slår den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, fast i en ny videnskabelig vurdering.Abrikoskerner indeholder naturligt forekommende såkaldte cyanogene glykosider, som kan frigive det giftige hydrogencyanid (blåsyre), hvis man findeler eller tygger dem. Den type stoffer er også kendt fra bittermandler, mens de kun findes i lave mængder i almindelige mandler.

Mennesker, som spiser for mange abrikoskerner, kan derfor ifølge EFSA opleve opkastning og hjertebanken. I svære tilfælde kan sådanne forgiftninger føre til vejrtrækningsbesvær, kramper og bevidstløshed, og i værste fald er de dødelige. Der er ikke belæg for, at abrikoskerner kan kurere kræft, som det fra tid til anden bliver fremhævet.

EFSA har sat en grænse for, hvor meget hydrogencyanid et menneske kan indtage i en periode på 24 timer eller mindre, uden at indtaget udgør en sundhedsmæssig risiko.

EFSA har sat den sundhedsmæssigt baserede grænse – som kaldes en akut reference dosis – til 20 mikrogram pr kg legemsvægt, hvilket er 25 gange under den lavest rapporterede dødelige dosis.

Beregnet ud fra abrikoskerner med højt indhold af cyanogene glykosider, vurderer EFSA's eksperter, at voksne ikke bør spise mere end en halv stor abrikoskerne dagligt – eller mere præcist et kvart gram. Småbørn bør på grund af deres lavere vægt højst spise en niendedel af en stor abrikoskerne – svarende til 0,06 gram kerne.

Okay at spise frugtkød og marcipan af abrikoskerner
Der er ikke nogen sundhedsrisiko forbundet med at spise selve frugtkødet fra abrikoser. Der er heller ikke sundhedsmæssige problemer med indholdet i marcipan fremstillet fra abrikoskerner, da EU har fastsat grænseværdier for indholdet af hydrogencyanid i marcipan. En ny dansk undersøgelse af marcipan, som Fødevarestyrelsen har foretaget, viser at grænseværdierne bliver overholdt.

Læs mere her

tags: EU, Fødevarestyrelsen, videnskab, frugt,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar