tirsdag den 7. september 2010

Ny teknologi mod bakterier

De farlige listeriabakterier frustrerer stadig landets forskere, som satser på, at software, der f.eks. kan overvåge fødevarer i køleskabet, kan være med til at redde liv.

Danmark har europarekord i antal listeriainfektioner pr. indbygger, uden at man ved hvorfor. I 2008 var der 51 tilfælde. Det tal blev næsten fordoblet til 97 i 2009. Foreløbige data fra Statens Serum Institut, SSI, tyder dog på, at antallet af tilfælde atter vil falde i 2010. Hidtil er der kun registeret 26 tilfælde.

- Det er utrolig vanskeligt at finde kilden til smitten. Man formoder, at det i de fleste tilfælde kommer fra kødpålæg, røget fisk og bløde oste, men præcis hvor, hvordan og hvornår bakterien opstår, ved man ikke. Derfor er der behov for gå nye veje, siger seniorrådgiver Jens Kirk Andersen, DTUs Fødevareinstitut, til Foodculture.dk.

På Fødevareinstituttet har man netop afholdt en workshop om matematiske modeller og software, der kan bruges til at forudsige vækst, overlevelse og drab af listeria.

- Det er computermodeller, der i fremtiden skal bruges til risikovurdering og risikohåndtering for at nedbringe antallet af infektioner. Helt konkret betyder det, at ens eget køleskab f.eks. selv vil kunne overvåge ens fødevarer, siger Jens Kirk Andersen.

Svær at blive klog på
Listeriabakterier kan give alvorlige symptomer som blodforgiftning og meningitis, og dødeligheden er høj, op til 30 pct., især blandt ældre med svækket immunforsvar.

- Der kan gå fra nogle dage til to måneder, fra man har fået bakterien ind i kroppen, til infektionen bryder ud. Og da de færreste kan huske, hvad de spiste for to måneder siden, er det ikke let at finde kilden til infektionerne, siger Jens Kirk Andersen.

Han mener, at forkert og lemfældig håndtering og opbevaring af fødevarer formentlig udgør en af de væsentligste kilder til de mange listeriainfektioner. Hos Landbrug & Fødevarer deler man den opfattelse.

- Vi ved, at bakterierne kan udvikle sig i køleskabstemperaturer og under vakuum. Derfor er det vigtigt, at man kasserer fødevarer, som har overskredet holdbarhedsdatoen, siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Hanne Castenschiold.

Man kan gøre meget selv
Der er intet i myndighedernes kontrol af danske fødevarer som indikerer, at EU´s grænseværdier for, hvor mange listeriabaktierer fødevarer må indeholde, er overskredet.

- Vi ved, at forkert håndtering af fødevarer kan have katastrofale følger. Derfor anbefaler vi, at man træffer en række simple forholdsregler, bl.a. at man sørger for, at kødet kommer hurtigt hjem og på køl efter indkøb, at køleskabstemperaturen ikke overstiger +5 grader, og at køleskabet er rent, siger Hanne Castenschiold.

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar