lørdag den 28. april 2012

Ramsløg kan forveksles med giftige planter

DTU Fødevareinstituttet har vurderet de mulige giftvirkninger ved at spise ramsløg, som de seneste år er blevet populært at indsamle og spise i Danmark. Umiddelbart indeholder ramsløg ingen stoffer, der er giftige for mennesker, men ramsløg kan forveksles med giftige planter. Særligt inden blomstring kan bladene fra ramsløg forveksles med høsttidsløs og liljekonval. I udlandet er flere forgiftningstilfælde rapporteret med dødelig udgang i forbindelse med sådanne forvekslinger.

Ramsløg (Allium ursinum L.) har længe været anvendt i udlandet, men især det nye nordiske køkken har gjort indsamling af planten populær i Danmark. Ramsløg findes vildtvoksende både i Danmark og en række andre europæiske lande. I en del, primært centraleuropæiske lande, er der tradition for at plukke den i naturen og bruge bladene i salat, som krydderurt eller kogt som grøntsag.

Blot fordi det er naturligt, er det ikke ufarligt

Mange mennesker har den opfattelse, at planter er sunde og ufarlige, blot fordi de stammer fra naturen. Det er ikke altid tilfældet. De planter, som ramsløg kan forveksles med, indeholder stoffer, der kan være potentielt farlige og direkte dødbringende for mennesker , siger seniorrådgiver Kirsten Pilegaard fra DTU Fødevareinstituttet.

Ramsløg indeholder ingen stoffer, som umiddelbart er giftige for mennesker. Ved gennemgangen af litteraturen har DTU Fødevareinstituttet ikke fundet beskrivelser af forgiftninger hos mennesker, der har spist blade fra korrekt identificerede ramsløg. Ramsløg kan dog forveksles med giftige planter som høsttidløs og liljekonval. Forvekslingen er sket ved indsamlingen af plantens blade inden planten blomstrer. Ramsløg og liljekonval blomstrer om foråret, mens høsttidløs blomstrer om efteråret.

Indsamling af planter kræver botanisk viden

Forvekslinger af ramsløg med giftige planter som høsttidløs og liljekonval skyldes dårligt kendskab til planter hos mange mennesker, der selv indsamler planter. De fleste mennesker ved, at indsamling af svampe kræver en vis viden, så man kan identificere svampen korrekt. Indsamlingen af planter kræver tilsvarende botanisk viden, så man er sikker på, at man ikke har plukket en giftig plante , siger Kirsten Pilegaard.

Høsttidløs er vildtvoksende i blandt andet Centraleuropa. I Danmark dyrkes den som haveplante. Den forekommer kun sjældent som vild plante i Norden, men kan være forvildet fra haver. Liljekonval forekommer både dyrket i haver og gror som vild plante i Danmark.

Flere steder har det været fremme, at det er muligt at finde ramsløg i parker og på kirkegårde. Her skal man være opmærksom på, at risikoen for, at den gror sammen med for eksempel høsttidløs er større end i den fri natur , siger Kirsten Pilegaard.

Forgiftningstilfælde med dødelig udgang i udlandet

I en tysk undersøgelse af 32 forgiftningstilfælde, hvor blade fra høsttidløs er blevet indtaget i stedet for blade fra ramsløg, døde seks af de forgiftede personer. Andre tre tilfælde havde svære forgiftninger med blandt andet væske i lungerne, nyresvigt, akut leversvigt og dyb bevidstløshed, mens 6 havde middelsvære symptomer, som leverpåvirkninger og voldsomme eller vedvarende opkastninger eller diarré med smerter og påvirkning af muskulaturen. 17 tilfælde havde lettere forgiftninger med kvalme, lettere tilfælde af opkast og diarré. DTU Fødevareinstituttet har ikke kendskab til, at der er rapporteret danske forgiftningstilfælde.

Litteraturen viser, at de forgiftede oftere får svære forgiftninger, når høsttidløs bliver varmet op. Bliver bladene spist rå, udviklede hver tredje middelsvære eller svære forgiftninger, mens cirka to tredjedele fik den slags symptomer ved at spise varmebehandlede blade , siger Kirsten Pilegaard.

Forgiftningstilfælde, hvor ramsløg er blevet forvekslet med liljekonval, har ikke resulteret i dødsfald. Personerne havde symptomer som nervøsitet, hovedpine, hallucinationer og hudsymptomer efter indtagelse af liljekonval.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, udland, DTU, Centraleuropa, hovedpine, salat,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar